Analiza, opinie i pakiety Nowy Zetafon

Oferta operatora sieci Orange. Analiza wkrótce.

Podsumowując:

NAJWAŻNIEJSZE KOSZTY

Nazwa taryfy:

Rodzaj zobowiązania:

Wysokość zobowiązania:

Darmowe minuty w ramach zobowiązania:

Darmowe SMS-y w ramach zobowiązania:

Usługi do wyboru:

Bonusy:

Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP):

Cena za minutę:

Cena za SMS:

Cena za MMS (100kb):

Roaming do Polski, ze strefy:

Cena połączeń zagranicznych:

Cena SMS-a za granicę:

Cena MMS-a za granicę:

Cena za transfer danych (1 MB):

Zestawy startowe

Ważność konta:

Doładowania:

Uwagi i gwiazdki (disclaimery):

Regulamin:

Więcej o tej ofercie:

Nowy Zetafon
Mix z telefonem na 18/24 doładowania1
0 zł2
-
-
Skarbonka
Numer bez limitu
Masz na staż
W zależności od wybranej taryfy3
-
W zależności od wybranej taryfy3
W zależności od wybranej taryfy3
W zależności od wybranej taryfy3
Strefa 1: 1.22 zł
Strefa 2: 4.94 zł
Strefa 3: 5.24 zł
Strefa 4: 6.05 zł
Strefa 5: 8.07 zł
Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy:
Strefa 1: 1,48 zł
Strefa 2: 1,71 zł
Strefa 3: 1,91 zł
Strefa 4: 2,08 zł
Strefa 5: 2,30 zł
Strefa 6: 2,46 zł
Strefa 7: 2,58 zł
Strefa 8: 4,26 zł
Strefa 9: 7,69 zł
0.60 zł
3.02 zł
W zależności od wybranej taryfy3
-
-
5 zł: przedłuża okres ważności 5 / 7 dni4
10 zł: przedłuża okres ważności 10 / 10 dni4
25 zł: przedłuża okres ważności 25 / 186 dni4
40 zł: przedłuża okres ważności 40 / 365 dni4
50 zł: przedłuża okres ważności 50 / 365 dni4
100 zł: przedłuża okres ważności 100 / 365 dni4
200 zł: przedłuża okres ważności 200 / 365 dni4
1wybór długości zobowiązania (18, 24 doładowania) wpływa jedynie na większy lub mniejszy wybór dostępncyh urządzeń
2klient zamiast zobowiązania doładowywania konta kwotą kontraktową zobowiązuje się do utrzymywania ważności konta dowolnym doładowaniem
3 dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi
4 połączenia wychodzące / przychodzące
# wszystkie doładowania sumują się
-
Nowy Zetafon z miesięcznym zobowiązaniem 25
Mix z telefonem na 18/24 doładowania1
25 zł2
-
-
Skarbonka
Numer bez limitu
Masz na staż
W zależności od wybranej taryfy3
-
W zależności od wybranej taryfy3
W zależności od wybranej taryfy2
W zależności od wybranej taryfy3
Strefa 1: 1.22 zł
Strefa 2: 4.94 zł
Strefa 3: 5.24 zł
Strefa 4: 6.05 zł
Strefa 5: 8.07 zł
Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy:
Strefa 1: 1,48 zł
Strefa 2: 1,71 zł
Strefa 3: 1,91 zł
Strefa 4: 2,08 zł
Strefa 5: 2,30 zł
Strefa 6: 2,46 zł
Strefa 7: 2,58 zł
Strefa 8: 4,26 zł
Strefa 9: 7,69 zł
0.60 zł
3.02 zł
W zależności od wybranej taryfy3
-
-
-
1wybór długości zobowiązania (18, 24 doładowania) wpływa jedynie na większy lub mniejszy wybór dostępnych urządzeń
2konto można doładowywać mniejszymi kwotami ponieważ wszystkie zasilenia sumują się
3 dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi
-
Nowy Zetafon z miesięcznym zobowiązaniem 30
Mix z telefonem na 18/24 doładowania1
30 zł2
-
-
Skarbonka
Numer bez limitu
Masz na staż
W zależności od wybranej taryfy3
-
W zależności od wybranej taryfy3
W zależności od wybranej taryfy2
W zależności od wybranej taryfy3
Strefa 1: 1.22 zł
Strefa 2: 4.94 zł
Strefa 3: 5.24 zł
Strefa 4: 6.05 zł
Strefa 5: 8.07 zł
Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy:
Strefa 1: 1,48 zł
Strefa 2: 1,71 zł
Strefa 3: 1,91 zł
Strefa 4: 2,08 zł
Strefa 5: 2,30 zł
Strefa 6: 2,46 zł
Strefa 7: 2,58 zł
Strefa 8: 4,26 zł
Strefa 9: 7,69 zł
0.60 zł
3.02 zł
W zależności od wybranej taryfy3
-
-
-
1wybór długości zobowiązania (18, 24 doładowania) wpływa jedynie na większy lub mniejszy wybór dostępnych urządzeń
2konto można doładowywać mniejszymi kwotami ponieważ wszystkie zasilenia sumują się
3 dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi
-
Nowy Zetafon z miesięcznym zobowiązaniem 35
Mix z telefonem na 18/24 doładowania1
35 zł2
-
-
Skarbonka
Numer bez limitu
Masz na staż
W zależności od wybranej taryfy3
-
W zależności od wybranej taryfy3
W zależności od wybranej taryfy2
W zależności od wybranej taryfy3
Strefa 1: 1.22 zł
Strefa 2: 4.94 zł
Strefa 3: 5.24 zł
Strefa 4: 6.05 zł
Strefa 5: 8.07 zł
Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy:
Strefa 1: 1,48 zł
Strefa 2: 1,71 zł
Strefa 3: 1,91 zł
Strefa 4: 2,08 zł
Strefa 5: 2,30 zł
Strefa 6: 2,46 zł
Strefa 7: 2,58 zł
Strefa 8: 4,26 zł
Strefa 9: 7,69 zł
0.60 zł
3.02 zł
W zależności od wybranej taryfy3
-
-
-
1wybór długości zobowiązania (18, 24 doładowania) wpływa jedynie na większy lub mniejszy wybór dostępnych urządzeń
2konto można doładowywać mniejszymi kwotami ponieważ wszystkie zasilenia sumują się
3 dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi
-
Nowy Zetafon z miesięcznym zobowiązaniem 40
Mix z telefonem na 18/24 doładowania1
40 zł2
-
-
Skarbonka
Numer bez limitu
Masz na staż
W zależności od wybranej taryfy3
-
W zależności od wybranej taryfy3
W zależności od wybranej taryfy2
W zależności od wybranej taryfy3
Strefa 1: 1.22 zł
Strefa 2: 4.94 zł
Strefa 3: 5.24 zł
Strefa 4: 6.05 zł
Strefa 5: 8.07 zł
Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy:
Strefa 1: 1,48 zł
Strefa 2: 1,71 zł
Strefa 3: 1,91 zł
Strefa 4: 2,08 zł
Strefa 5: 2,30 zł
Strefa 6: 2,46 zł
Strefa 7: 2,58 zł
Strefa 8: 4,26 zł
Strefa 9: 7,69 zł
0.60 zł
3.02 zł
W zależności od wybranej taryfy3
-
-
-
1wybór długości zobowiązania (18, 24 doładowania) wpływa jedynie na większy lub mniejszy wybór dostępnych urządzeń
2konto można doładowywać mniejszymi kwotami ponieważ wszystkie zasilenia sumują się
3 dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi
-
Nowy Zetafon z miesięcznym zobowiązaniem 45
Mix z telefonem na 18/24 doładowania1
45 zł2
-
-
Skarbonka
Numer bez limitu
Masz na staż
W zależności od wybranej taryfy3
-
W zależności od wybranej taryfy3
W zależności od wybranej taryfy2
W zależności od wybranej taryfy3
Strefa 1: 1.22 zł
Strefa 2: 4.94 zł
Strefa 3: 5.24 zł
Strefa 4: 6.05 zł
Strefa 5: 8.07 zł
Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy:
Strefa 1: 1,48 zł
Strefa 2: 1,71 zł
Strefa 3: 1,91 zł
Strefa 4: 2,08 zł
Strefa 5: 2,30 zł
Strefa 6: 2,46 zł
Strefa 7: 2,58 zł
Strefa 8: 4,26 zł
Strefa 9: 7,69 zł
0.60 zł
3.02 zł
W zależności od wybranej taryfy3
-
-
-
1wybór długości zobowiązania (18, 24 doładowania) wpływa jedynie na większy lub mniejszy wybór dostępnych urządzeń
2konto można doładowywać mniejszymi kwotami ponieważ wszystkie zasilenia sumują się
3 dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi
-
Nowy Zetafon z miesięcznym zobowiązaniem 50
Mix z telefonem na 18/24 doładowania1
50 zł2
-
-
Skarbonka
Numer bez limitu
Masz na staż
W zależności od wybranej taryfy3
-
W zależności od wybranej taryfy3
W zależności od wybranej taryfy2
W zależności od wybranej taryfy3
Strefa 1: 1.22 zł
Strefa 2: 4.94 zł
Strefa 3: 5.24 zł
Strefa 4: 6.05 zł
Strefa 5: 8.07 zł
Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy:
Strefa 1: 1,48 zł
Strefa 2: 1,71 zł
Strefa 3: 1,91 zł
Strefa 4: 2,08 zł
Strefa 5: 2,30 zł
Strefa 6: 2,46 zł
Strefa 7: 2,58 zł
Strefa 8: 4,26 zł
Strefa 9: 7,69 zł
0.60 zł
3.02 zł
W zależności od wybranej taryfy3
-
-
-
1wybór długości zobowiązania (18, 24 doładowania) wpływa jedynie na większy lub mniejszy wybór dostępnych urządzeń
2konto można doładowywać mniejszymi kwotami ponieważ wszystkie zasilenia sumują się
3 dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi
-
Nasza ocena oferta: 7.00 10 0
Autor:

Nowy Zetafon opinie:

Zachęcamy do dyskusji na temat danej oferty z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie bluźnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.
19_01_full Image Banner 750 x 200