Pakiety i usługi - Plus na kartę

Połączenia we własnej sieci

Pakiety, które zapewniają darmowe minuty do wykorzystania z użytkownikami Plusa.

Nazwa:

Dotyczy taryf:

Zasada działania:

Przeznaczony dla osób:

Cena:

Potencjalna oszczędność:

Próg opłacalności:

Jak aktywować:

Jak dezaktywować:

Maks. liczba aktywacji miesięcznie:

Automatyczna reaktywacja:

Data powstania / obowiązywania:

Sprawdzenie stanu pakietu:

Co nam się podoba:

Co nam się nie podoba:

Uwagi, gwiazdki i disclaimery:

Regulamin:

Oficjalna strona pakietu:

Nasza ocena:

29 gr. za rozmowę

Więcej w Plusie, Plus na kartę, Twój Profil

Usługa powoduje, że wszystkie rozmowy w Plusie, niezależnie od długości, kosztują 29 gr.

Które prowadzą długie rozmowy z użytkownikami Plusa

1.50 zł (jednorazowo)

W zależności od taryfy, liczone według formuły:
(Liczba wykorzystanych minut w Plusie x cena za minutę) - (cena pakietu + (liczba rozmów x cena za rozmowę))
Np. dla taryfy Więcej w Plusie, wykorzystanych 300 minutach i 15 rozmowach: (300 x 0.29) - (1.50 + (15 x 0.29) = 87 - 5.85 - 81.15 zł

Wykonać co najmniej jedną rozmowę trwającą minimum 7 minut.

Zadzwonić na numer *136*11*05#

Zadzwonić na numer *136*00*05#

-

tak

25.07.2012 / do odwołania

Zadzwonić na numer *136#

Niska cena usługi
Brak ograniczeń dotyczacych długości rozmów
Pozwala na spore oszczędności przy dużej liczbie długich połączeń
Usługa po aktywowaniu działa cały czas

W przypadku braku środków na koncie nie można dzwonić

# usługa nie działa w roamingu

9/10

Nielimitowane rozmowy w Plusie

Więcej Internetu i SMS-ów

Pakiet zapewnia darmowe, nielimitowane rozmowy w Plusie

Które dużo rozmawiają z użytkownikami Plusa

9 zł

Liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut w Plusie x cena z minutę) - cena pakietu
Np. dla 400 minut: (400 x 0.29) - 9 = 107 zł

Wykorzystać co najmniej 32 minuty na rozmowy w Plusie

Zadzwonić na numer *136*11*34#

Zadzwonić na numer *136*00*34#

1

tak

20.11.2013 / do odwołania

Zadzwonić na numer *136#

Stosunkowo niska cena pakietu
Automatyczna reaktywacja co miesiąc
Pozwala na spore oszczędności

Nie działa mając 0 zł na koncie
Nie obejmuje SMS-ów

# usługa nie działa, jeśli nie ma się środków na koncie
# usługa nie działa w roamingu

7/10

Pakiet Maxi Minuty

Nowy Simplus

Pakiet zapewnia określoną liczbę darmowych minut w Plusie, która rośnie wraz z kolejnymi aktywacjami usługi. Jest to odpowiednio 55, 70, 100, 140 i 200 minut.

Które niezbyt często dzwonią do użytkowników Plusa.

10 zł

W zależności od liczby aktywacji i stażu, liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut w Plusie (nie więcej niż w pakiecie) x cena za minutę) - cena pakietu
Np. dla pierwszej aktywacji, stażu powyżej pół roku i wykorzystanych 55 minut: (55 x 0.59) - 10 = 22.45 zł

W zależności od stażu - w przypadku dłuższego niż pół roku wykorzystać co najmniej 17 z przysługujących minut.

Zadzwonić na numer *121*11*01#

Nie ma możliwości wyłączenia pakietu

1

nie

20.07.2010 / do odwołania

Zadzwonić na numer *121#

Pakiet z czasem zwiększa liczbę otrzymywanych minut

Przez pierwsze aktywacje pozwala na niewielką oszczędność
Dotyczy tylko rozmów w Plusie
Wysoka cena usługi
Nie obejmuje SMS-ów
Nie można aktywować kilku pakietów jednocześnie

# jednocześnie może być uruchomiony tylko jeden pakiet
# usługa nie działa w roamingu
# niewykorzystane minuty przepadają

3/10

Pakiet Mini Minuty

Nowy Simplus

Pakiet zapewnia 25 darmowych minut do wykorzystania w Plusie przez 30 dni.

Które sporadycznie dzwonią do użytkowników Plusa.

5 zł

W zależności od stażu, liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut w Plusie (nie więcej niż w pakiecie) x cena za minutę) - cena pakietu
Np. dla ponad półrocznego stażu i wykorzystanych 25 minut: (25 x 0.59) - 5 = 9.75 zł

Dla stażu powyżej pół roku wykorzystać co najmniej 9 z przysługujących minut.

Zadzwonić na numer *121*11*02#

Zadzwonić na numer *121*00*02#

bez ograniczeń *

tak

19.10.2011 / do odwołania

Zadzwonić na numer *121#

Niska cena pakietu

Pozwala na znikomą oszczędność
Działa tylko w przypadku połączeń w Plusie
Niewielka liczba przyznawanych minut
Jednocześnie aktywny może być tylko jeden pakiet

* aktywacja kolejnego pakietu wymaga dezaktywacji poprzedniego
# usługa nie działa w roamingu
# pakiet działa, nawet jeśli użytkownik nie ma środków na koncie

2/10

Promocja do doładowań w taryfie Więcej w Plusie

Więcej w Plusie

Po aktywacji usługi i doładowaniu konta kwotą minimum 50 zł * użytkownik ma zapewnione nielimitowane, darmowe rozmowy i SMS-y w Plusie przez 30 dni.

Które często doładowują konto za 50 zł i komunikują się z użytkownikami Plusa

Usługa jest darmowa

Liczone według formuły:
(Liczba wykorzystanych minut w Plusie x cena za minutę) + (liczba wykorzystanych SMS-ów w Plusie x cena za SMS)
Np. dla 400 minut i 300 SMS-ów: (400 x 0.29) + (300 x 0.19) = 116 + 57 = 173 zł

Wykorzystać co najmniej jedną z darmowych usług w pakiecie (rozmowy lub SMS-y)

Zadzwonić na numer *136*11*08#

Zadzwonić na numer *136*00*08#

bez ograniczeń **

nie

04.04.2013 / do odwołania

Zadzwonić na numer *136#

Pakiet jest darmowy (pomijając konieczność doładowaniu)
Dotyczy zarówno SMS-ów jak i rozmów
Działa "przy okazji" doładowań kwotami powyżej 50 zł
Pozwala dzwonić i SMS-ować nawet mając 0 zł na koncie

Pakiet rozliczany jest dopiero po wykorzystaniu innych, darmowych minut i SMS-ów
Trzeba pamiętać o reaktywowaniu usługi przed doładowywaniem konta

* doładowaniu musi mieć miejsce maksymalnie 30 dni od aktywacji usługi
** każde doładowanie kwotą 50 zł wydłuża ważność pakietu o 30 dni
# brak doładowania w ciągu 30 dni od aktywacji usługi skutkuje jej wyłączeniem
# promocja rozliczana jest po wykorzystaniu minut z innych pakietów minut oraz SMS-ów
# do aktywacji usługi wymagane są odblokowane połączenia wychodzące

8/10

Rozmowy za 0 zł w Plusie

Więcej w Plusie

Pakiet zapewnia nielimitowane, darmowe rozmowy w Plusie.

Które często rozmawiają z użytkownikami Plusa

3 zł (jednorazowo)

Liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut w Plusie x cena za minutę) - cena pakietu
Np. dla wykorzystanych 500 minut: (500 x 0.29) - 3 = 142 zł

Wykorzystać co najmniej 11 minut na rozmowy z użytkownikami Plusa.

Zadzwonić na numer *136*11*31#

Zadzwonić na numer *136*00*31#

-

tak

20.11.2013 / do odwołania

Zadzwonić na numer *136#

Niska cena pakietu
Działa nawet przy braku środków na koncie
Pozwala na spore oszczędności
Płatna jest tylko aktywacja

Koliduje z usługą SMS-y za 0 zł w Plusie

# pakiet wyklucza się z usługą "SMS-y za 0 zł w Plusie"
# usługa przestaje działać, jeśli zablokowane zostają połączenia wychodzące
# usługa nie działa w roamingu

9/10

Swobodny numer

Twój profil

Pakiet pozwala na wybór jednego numeru w Plusie, z którym komunikacja (SMS, rozmowy) będzie darmowa. Usługa obowiązuje przez 30 dni.

Które są w ciągłym kontakcie z innym użytkownikiem Plusa

10 zł

Liczone według formuły:
((liczba wykorzystanych minut z wybranym numerem x cena za minutę) + (liczba wysłanych SMS-ów na wybrany numer x cena SMS-a)) - cena pakietu
Np. dla wykorzystanych 300 minut i 500 SMS-ów: (300 x 0.59) + (500 x 018) - 10 = 177 + 90 - 10 = 257 zł

W zależności od wykorzystywanych usług, np.: wysłać co najmniej 28 SMS-ów i wykorzystać 9 minut rozmów z wybranym numerem

Zadzwonić na numer *104*50*48XXXXXXXXX# (X - numer telefonu)

Zadzwonić na numer *104*00*48XXXXXXXXX# (X - numer telefonu) *

bez ograniczeń **

tak

19.10.2011 / do odwołania

Zadzwonić na numer *104#

Dotyczy zarówno rozmów jak i SMS-ów
Pozwala na spore oszczędności
Pakiet jest idealny dla par
Automatyczna reaktywacja

Dotyczy tylko numerów w plusie

* wyłączenie numeru jest równoznaczne z dezaktywacją usługi
** aktywacja kolejnego pakietu wymaga dezaktywacji poprzedniego
# usługa nie działa w roamingu
# jednocześnie może być aktywny tylko jeden pakiet

9/10

Swojaki

Nowy Simplus

Usługa pozwala na wybranie do 7 numerów w Plusie, do których minuta połączenia kosztować będzie 39 gr, a wysłanie SMS-a 1 gr.

Które często komunikują się z tymi samymi użytkownikami Plusa

5 zł co 3 miesiące za każdy numer

W zależności od stażu, liczone według formuły:
((liczba wykorzystanych minut z wybranymi numerami x cena za minutę) + (liczba wysłanych SMS-ów do wybranych numerów x cena SMS-a)) - (cena pakietu + (liczba wykorzystanych minut z wybranymi numerami x cena za minutę w promocji) + (liczba wysłanych SMS-ów do wybranych numerów x cena SMS-a w promocji))
Np. dla stażu powyżej pół roku, wybranych dwóch numerów, 300 minut i 600 SMS-ów: ((300 x 0.59) + (600 x 0.15)) - (10 + (300 x 0.39) + (600 x 0.01)) = 267 - 133 = 134 zł

W zależności od wykorzystywanych usług i liczby wybranych numerów.
Np. dla półrocznego stażu i dwóch numerów wykorzystać co najmniej 30 minut rozmów i 29 SMS-ów

Zadzwonić na numer *103*11*48XXXXXXXXX# (X - wybrany numer telefonu)

Zadzwonić na numer *103*11*48XXXXXXXXX# (X - wybrany numer telefonu) *

bez ograniczeń **

tak

19.10.2011 / do odwołania

Zadzwonić na numer *103#

Pakiet jest płatny co 3 miesiące
Niska cena SMS-ów
Maksymalnie wybrać można 7 numerów

Wysoka cena za minutę połączenia
Dotyczy tylko numerów w Plusie

* w celu dezaktywacji usługi należy wyłączyć wszystkie, wybrane numery
** jednocześnie aktywnych może być 7 numerów

http://nakarte.plus.pl/images/20131204_Reg_SWOJAKI_w_NS.pdf

6/10

Tani Roaming w UE

Simplus, 36i6, Sami Swoi, taryfy Więcej

Pakiet obniża koszt połączeń przychodzących na ternie Unii Europejskiej do 0.29 zł / min. Zmniejsza też cenę za SMS-a i minuty połączeniach wychodzącego z abonentami Plusa do 0.29 zł.

Które często przebywają na terenie krajów Unii Europejskiej

2 dni - 5 zł
14 dni - 9 zł

W zależności od wykorzystywanych usług, liczone według formuły:
(długość rozmów wychodzących z użytkownikami Plusa x cena za minutę połączenia) - (koszt pakietu + (liczba wykorzystanych minut x promocyjna cena za minutę))
Np. dla taryfy Simplus, wykorzystanych 200 minut i pakietu na 2 dni: (200 x 1.48) - (5 + (200 x 0.29)) = 296 - 63 = 233 zł

Wykonać połączenie w Plusie, które trwało będzie co najmniej 5 minut.

2 dni - zadzwonić na numer *136*11*20#
14 dni - zadzwonić na numer *136*11*21#

Pakiet 2 dni - zadzwonić na numer *136*00*20#
Pakiet 14 dni - zadzwonić na numer *136*00*21#

bez ograniczeń *

nie

04.07.2012 / do odwołania

Zadzwonić na numer *136#

Niska cena usługi
Pozwala na spore oszczędności
Dotyczy też SMS-ów
Obowiązuje zarówno w przypadku połączeń przychodzących jak i wychodzących

Rozmowy wychodzące dotyczą tylko numerów w Plusie

* zniżki nie sumują się

8/10

Wybrane numery w Plusie

Więcej do wszystkich, Więcej internetu i SMS-ów, Więcej w Plusie, Więcej przez rok

Usługa pozwala wybrać do pięciu numerów w Plusie, z którymi połączenia będą darmowe przez 30 dni.

Które dużo rozmawiają z tymi samymi osobami w Plusie

10 zł

Liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut z wybranymi numerami x cena za minutę) - cena pakietu
Np. dla wykorzystanych 400 minut: (400 x 0.29) - 10 zł = 106 zł

Wykorzystać co najmniej 35 minut na rozmowy z wybranymi numerami.

Zadzwonić na numer *104*11*48XXXXXXXXX# (X - numer telefonu)

Zadzwonić na numer *104*00*48XXXXXXXXX# (X - numer telefonu) *

1

tak

04.04.2013 / do odwołania

Zadzwonić na numer *104#

Cena usługi nie zależy od liczby wybranych numerów
Niski koszt pakietu
Automatyczna reaktywacja co miesiąc

Usługa nie dotyczy SMS-ów

* całkowita dezaktywacja usługi wymaga usunięcia wszystkich, wybranych numerów
# po wybraniu 5 numerów, każda kolejna modyfikacja listy kosztuje 1 zł

9/10

19_01_full Image Banner 750 x 200