Pakiety i usługi - T-Mobile mix

Połączenia we własnej sieci

Pakiety, które zapewniają darmowe minuty do wykorzystania z użytkownikami T-Mobile.

Nazwa:

Dotyczy taryf:

Zasada działania:

Przeznaczony dla osób:

Cena:

Potencjalna oszczędność:

Próg opłacalności:

Jak aktywować:

Jak dezaktywować:

Maks. liczba aktywacji miesięcznie:

Automatyczna reaktywacja:

Data powstania / obowiązywania:

Sprawdzenie stanu pakietu:

Co nam się podoba:

Co nam się nie podoba:

Uwagi, gwiazdki i disclaimery:

Regulamin:

Oficjalna strona pakietu:

Nasza ocena:

Bonus

Mix na czas

Użytkownik otrzymuje darmowe minuty w T-Mobile i na stacjonarne w zamian za odbieranie połączeń przychodzących z innych sieci *

Do których często dzwonią użytkownicy innych sieci komórkowych

1,01 zł

Liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut (nie więcej niż przyznanych w bonusie) x koszt za minutę połączenia) - koszt pakietu
Np. dla zgromadzonych 500 minut: (500 x 0.49) - 1.01 zł = 243.99 zł

Wykorzystać co najmniej 3 minuty z przyznanego bonusu

Zadzwonić na numer *127*1#

Zadzwonić na numer *127*2#

1

tak

02.08.2013 / do odwołania

Zadzwonić na numer *100#

• Niski koszt usługi
• Gromadzenie bonusu nic nie kosztuje użytkownika
• Możliwość zebrania aż 2000 minut

• Po 50. minucie połączenia bonus przestaje być generowany
• Zebrane minuty dotyczą tylko połączeń w T-Mobile i na stacjonarne

* w jednym cyklu rozliczeniowym można zebrać maksymalnie 2000 minut
# bonus zaczyna działać po zebraniu pierwszych 10 minut
# Za każde dwie minuty połączenia otrzymuje się minutę bonusu (o ile połączenie przychodzące nie jest dłuższe niż 50 minut)
# Zebrany bonus przyznawany jest raz w miesiącu (najczęściej 2 dni po zgromadzeniu 10 minut)
# usługa nie działa w roamingu

9/10

Godzinka za grosze

Mix na liczbę doładowań

Użytkownik płaci tylko za pierwsze 2 minuty oraz każdą powyżej 60 minut połączenia z użytkownikami T-Mobile

Które prowadzą stosunkowo długie rozmowy z użytkownikami T-Mobile

10.09 zł

Zależne od taryfy, liczone według formuły:
(suma minut z rozmów dłuższych niż minuta (ale krótszych niż 60 minut) - (2 x liczba rozmów dłuższych niż minuta)) x koszt za minutę połączenia - koszt pakietu
np. dla taryfy Mix 50, 400 minut i 15 rozmów spełniających warunki: (400 - 30) x 0.30 - 10.09 = 100.91 zł

W przypadku Mix 50 - wykonać co najmniej jedno, trwające 36 minut połączenie z użytkownikiem T-Mobile

Zadzwonić na numer *100*63*1#

Poprzez kontakt z BOA pod numerem *9602

1

tak

01.07.2013 / do odwołania

Poprzez kontakt z BOA pod numerem *9602

• Pozwala na spore oszczędności

• Dotyczy tylko rozmów w T-Mobile
• Rozmowa nie może być dłuższa niż 60 minut
• Stosunkowo wysoka cena usługi

# usługa nie działa w roamingu

5/10

Numerki za grosze

Mix fon z taryfą Happy

Pakiet obniża cenę połączeń do wybranych numerów T-Mobile (maksymalnie trzech) do 3 gr/min. *

Które dużo rozmawiają z konkretnymi użytkownikami T-Mobile

4.03 zł za każdy numer

Liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut do wybranych numerów x koszt za minutę połączenia) - (koszt pakietu + (liczba wykorzystanych minut do wybranych numerów x koszt za minutę w promocji))
Np. dla wykorzystanych 700 minut, wybranych dwóch numerach i rozmowach między 8:00, a 22:00: (700 x 0.77) - (8.06 + (700 x 0.09)) = 467.94 zł

W zależności od liczby wybranych numerów i stażu abonenta:
Np. dla jednego i stażu poniżej 4 miesięcy - wykorzystać minimum 6 minut na rozmowy z wybranym numerem w ciągu dnia

Zadzwonić na numer: *129*1*XXXXXXXXX# (w miejsce X-ów wstawić należy wybrany numer)

Zadzwonić na numer: *129*1*XXXXXXXXX# (w miejsce X-ów wstawić należy wybrany numer)

3

tak

30.04.2013 / do odwołania

Zadzwonić na numer: *129#

• Niska cena pakietu
• Automatyczna reaktywacja usługi

• Rozmowy z wybranym numerem nie są darmowe
• Skomplikowana zasada działania
• Stawka za minutę połączenia zmienia się w zależności od godziny

* w przypadku Mix z taryfą Happy stawka 3 gr obowiązuje między 22:00, a 8:00. Między 8:00, a 22:00 stawka rośnie do 9 gr.
# aktywacja i dezaktywacja usługi następuje do 72 godzin od momentu zlecenia
# usługa nie działa w roamingu
# niewykorzystane minuty nie przechodzą do następnego cyklu rozliczeniowego

5/10

Przyjaciele

Mix 25, Mix 50

Pakiet zapewnia darmowe minuty do wybranego lub wybranych numerów w T-Mobile lub stacjonarnych *

Które często rozmawiają z konkretnym użytkownikiem T-Mobile

1 numer, 200 minut - 10.09 zł
3 numery, 1000 minut - 20.16 zł

W zależności od wybranego pakietu i taryfy, liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut z wybranym numerem (nie więcej niż w pakiecie) x koszt za minutę połączenia) - koszt pakietu
Np. dla Mix 50 i jednego numeru: (200 x 0.30) - 10.09 zł = 49.91 zł

W przypadku jednego numeru i taryfy Mix 50 należy wykorzystać co najmniej 34 minuty z przysługującego pakietu.

Pakiet 200 minut: zadzwonić na numer *100*61*XXXXXXXXX# (w miejsce X wstawić wybrany numer)
Pakiet 1000 minut: zadzwonić na numer *100*62*XXXXXXXXX# (w miejsce X wstawić wybrany numer)

Poprzez kontakt z BOA pod numerem *9602

1

tak

01.07.2013 / do odwołania

Poprzez kontakt z BOA pod numerem *9602

• Pozwala chociaż trochę zaoszczędzić

• Wysoka cena pakietu
• W ramach usługi otrzymuje się stosunkowo niewiele minut
• Nie dotyczy SMS-ów
• Działa tylko z numerami w T-Mobile

* wybrać można jeden lub 3 numery
# usługa nie działa w roamingu
# niewykorzystane minuty nie przechodzą do następnego cyklu rozliczeniowego

2/10

Sieć rodzinna

Mix, Era Mix

Usługa pozwala na stworzenie grupy od 2 do 6 numerów, z których każdy otrzymuje pakiet 2000 minut do pozostałych członków. Opłatę za usługę ponosi tylko sponsor, czyli osoba, która stworzyła grupę.

Które często rozmawiają między sobą (np. rodzin)

W zależności od wielkość grupy (jeden numer należy do sponsora):
2 numery: 15,13 zł / mies.
3 numery: 25,20 zł / mies.
4 numery: 35,29 zł / mies.
5 numerów: 45,37 zł / mies.
6 numerów: 55,45 zł / mies.
Koszt zmniejszenia grupy: 5,04 zł

Liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut w grupie (nie więcej niż limit przysługujący każdemu numerowi) x koszt za minutę połączenia) - koszt pakietu
Np. dla 4 numerów, taryfy Mix 50 i wykorzystanych 4000 minut: (4000 x 0.30) - 35,29 = 1164,71 *

W zależności od wielkości grupy i taryfy sponsora, np.:
W taryfie Mix 50 i grupie 4 numerów sponsor musi wykorzystać co najmniej 118 przysługujących mu minut

Twórca grupy:
wysłać SMS-a o treści: Rodzina.dodaj.XXXXXXXXX (oznacza numer wybranej osoby) na numer 6446
Uczestnik grupy:
wysłać SMS-a o treści: Rodzina.tak na numer 6446

Twórca grupy:
wysłać SMS-a o treści: Rodzina.usun.grupe
Uczestnik grupy:
wysłać SMS-a o treści: Rodzina.usun.XXXXXXXXX (własny numer użytkownika)

1

tak

28.05.2013 / do odwołania

Nie można sprawdzić stanu pakietu

• Płaci tylko założyciel grupy
• Przyznawana jest spora liczba minut
• Idealne rozwiązanie dla rodzin

• Wysoka cena za każdy numer
• Rozmowy w grupie nie są nielimitowane
• Dotyczy tylko numerów w T-Mobile
• Nie obejmuje SMS-ów

* dotyczy łącznej oszczędności dla całej grupy, jednak opłatę miesięczną ponosi tylko sponsor. Kwota zależna jest też od ceny za minutę pozostałych członków
# usługa nie działa w roamingu
# środki z kolejnych okresów rozliczeniowych nie sumują się
# po odejściu z grupy dołączenie do kolejnej jest możliwe dopiero w następnym okresie rozliczeniowym
# założyciel grupy może zmienić liczbę użytkowników wysyłając SMS-a o treści: Rodzina.zmien.X (liczba numerów w grupie)

6/10

Twoje weekendy i popołudnia

Mix na liczbę doładowań

Pakiet zapewnia 200 lub 500 darmowych minut w T-Mobile i na stacjonarne do wykorzystania między 16:00, a 7:00 oraz w soboty i niedziele.

Które często rozmawiają z użytkownikami T-Mobile i telefonów stacjonarnych w określonych powyżej godzinach lub dniach.

Pakiet 200 minut - 10.09 zł
Pakiet 500 minut - 20.16 zł

W zależności od wybranego pakietu i taryfy, liczone według formuły:
(liczba wykorzystanych minut w odpowiednich godzinach (nie więcej niż w pakiecie) x koszt za minutę połączenia) - koszt pakietu
Np. dla Mix 50 i jednego numeru: (200 x 0.30) - 10.09 zł = 49.91 zł

W przypadku usługi 200 minut i taryfy Mix 50 należy wykorzystać co najmniej 34 minuty z przysługującego pakietu.

Pakiet 200 minut: zadzwonić na numer *100*64#
Pakiet 500 minut: zadzwonić na numer *100*65#

Poprzez kontakt z BOA pod numerem *9602

1

tak

01.07.2013 / do odwołania

Pakiet 200 minut: zadzwonić na numer *100*64*1#
Pakiet 500 minut: zadzwonić na numer *100*65*1#

• Pozwala chociaż trochę zaoszczędzić

• Wysoka cena pakietu
• W ramach usługi otrzymuje się stosunkowo niewiele minut
• Nie dotyczy SMS-ów
• Działa tylko z numerami w T-Mobile

# usługa nie działa w roamingu

3/10

19_01_full Image Banner 750 x 200