150 lat Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego

Opublikowano: 2015-05-15
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #wyniki / raporty

news-itu-150lecie17 maja 1865 roku w Paryżu powstała najstarsza z dzisiejszych agend ONZ i jedna z najstarszych organizacji międzynarodowych na świecie – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Dla upamiętnienia tej daty co roku w dniu 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

ITU w chwili utworzenia zrzeszało zaledwie 20 państw członkowskich. Dzisiaj są to 193 kraje oraz 661 członków sektorowych, czyli przedsiębiorstw działających na rynku telekomunikacyjnym oraz radiokomunikacyjnym. Dodatkowo występuje kategoria tzw. członków stowarzyszonych, obejmujaca zainteresowane jednostki oraz instytucje, które mogą uczestniczyć w pracach ITU nad przygotowaniem rekomendacji, a także posiadają dostęp do dokumentacji Związku (łącznie jest ich 165). Ponadto od 2011 roku wprowadzona została nowa kategoria – akademie, obejmująca jednostki badawcze (obecnie na tej liście są 92 podmioty).

Siedziba Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego znajduje się w Genewie, a zakres zadań obejmuje trzy sektory:

  • Sektor Radiokomunikacji (ITU-R)
  • Sektor Normalizacji Telekomunikacji (ITU-T)
  • Sektor Rozwoju Telekomunikacji (ITU-D)

Nasz kraj jest członkiem ITU od 1921 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w pracach Związku. Przykładem istotnego zaangażowania Polski było zorganizowanie w Warszawie Światowego Sympozjum Regulatorów (Global Symposium for Regulators) w dniach 3-5 lipca 2013 roku. To prestiżowe spotkanie odbyło się wówczas po raz pierwszy na terenie Unii Europejskiej. Niezmiernie istotną kwestią jest także aktywności Polski w Radzie ITU, w jednym z najważniejszych organów decyzyjnych ITU, który prowadzi nadzór nad realizacją aktualnej polityki i strategii ITU oraz nadzór nad realizacją planów operacyjnych ITU. Polska w 2010 roku została wybrana ponownie po 4 letniej przerwie na członka Rady ITU i do chwili obecnej bardzo aktywnie działa na forum tego organu. Warto zaznaczyć, że Polska w tych pracach postrzegana jest przez inne państwa członkowskie ITU jako ważny partner. Można się było o tym przekonać podczas ostatnich wyborów do Rady ITU w 2014 roku, kiedy Polska uzyskała w regionie C największe poparcie państw członkowskich ITU.

Źródło: UKE

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.