Ambitne plany Orange Polska

Opublikowano: 2016-05-10
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Orange #wyniki / raporty

news-orange-2016-2020Co najmniej milion osób przeszkolonych w bezpiecznym korzystania z Internetu, nowe standardy obsługi seniorów na infolinii i w salonach, recykling nawet 10% telefonów wprowadzanych na rynek – to tylko część celów, jakie do 2018 roku chce zrealizować Orange Polska.

Fundamentem strategii CSR Orange Polska 2016-2010 jest odpowiedzialne zarządzanie – etyka i compliance, innowacyjność jako motor rozwoju firmy, relacje z inwestorami i dostawcami, dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań i wyznacznik planowanych działań.

Firma koncentruje się na czterech obszarach:

  • Integracja cyfrowa – dostęp do cyfrowego świata dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, sprawności czy umiejętności.
  • Bezpieczna sieć – zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci Orange, urządzeń czy danych.
  • Czyste środowisko – realizacja biznesowych założeń z poszanowaniem środowiska naturalnego.
  • Ciekawy zespół – pracownicy, którzy mają bezpieczne warunki pracy, równe traktowania, możliwości rozwoju i zaangażowania się w działania społeczne.

Strategia jest odpowiedzią Orange na wyzwania ekonomiczne, społeczne i ekologiczne naszego kraju. Każdy z tych obszarów oznacza konkretne zobowiązania dla całej firmy i poszczególnych jednostek w perspektywie najbliższych kilku lat. Strategia obejmuje 70 celów w oparciu o ponad 140 różnych jakościowych i ilościowych wskaźników. Jej realizacja będzie raportowana co roku w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności przygotowanym wg. międzynarodowego standardu GRI (Global Reporting Initiative).

Więcej informacji:

Źródło: Orange

szczesliwa para Image Banner 750 x 100

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.