Coraz mniej kierowców korzysta z telefonu podczas prowadzenia pojazdu

Opublikowano: 2015-08-07
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #telefony / urządzenia #wyniki / raporty

news-telefon-jazda_samochodemRośnie świadomość Polaków dotycząca zasad zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała najnowszy raport wskazują pozytywny trend – spada wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy.

Dane zostały zebrane przez Instytut Transportu Samochodowego oraz firmę Heller Consult i dotyczą 99 943 kierujących pojazdami (w tym 80 276 samochodami osobowymi, 683 – taksówkami) w 16 województwach, na wszystkich kategoriach dróg (autostradach, drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych).

Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących samochodami osobowymi w Polsce spadł z 4.1% w 2014 roku do 2.9% w pierwszej połowie 2015 roku. Badanie pokazuje, że więcej kobiet (3.1%) niż mężczyzn (2.9%) korzystało z telefonów podczas jazdy w bieżącym roku. Były to głównie osoby dorosłe, w przedziale wieku 25-60 lat (3.1%). Najmniej rozmów przeprowadziły osoby starsze, powyżej 61 roku życia (0.9%). Pomiary pokazały, że więcej kierujących samochodami osobowymi korzystało z telefoonów na obszarze niezabudowanym – 3.1% – niż zabudowanym – 2.9%. Biorąd pod uwagę rodzaj drogi, najczęściej rozmiawiamy przez telefon na drogach ekspresowych (5.2%), najrzadziej na autostradach (1.9%). Wskaźnik obejmujący kierujących pozostałymi pojazdami (ciężarowymi, dostawczymi, motocyklami, motorowerami i rowerami) wyniósł w pierwsze połowie 2015 roku 4.4%.

Najwyższy wskaźnik stosowania telefonów podczas jazdy, wśród wszystkich 16 regionów zanotowano w województwach: małopolskim (5.2%), wielkopolskim (5.0%) i mazowieckim (4.6%). Najniższy w województwach: pomorskim (1.3%), śląskim (1.7%) oraz warmińsko-mazurskim (1.8%).

W przeprowadzonym przez KRBRD w 2014 roku badaniu opinii publicznej, na pytanie jak często podczas jazdy samochodem/motocyklem rozmawia Pan(i) przez telefon komórkowy, aż 64% kierowców zadeklarowało, że rozmawia odpowiednio: rzadko (26%), czasami (27%), często (7%) i bardzo często (4%).

Źródło: KRBRD

19_01_full Image Banner 750 x 200

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.