Jakość usług telefonii mobilnej według UKE

Opublikowano: 2016-01-25
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Orange #Play #Plus #T-Mobile #pakiety / usługi #urzędy #wyniki / raporty

img-phone-sim-2Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprezentował raport dotyczący jakości usług telefonii mobilnej. W badaniach, które wykazały, że jesteśmy w europejskiej czołówce, brało udział czterech największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poleciła w grudniu 2015 roku przeprowadzić badania jakości usług czterech operatorów telekomunikacyjnych. W badaniach porównawczych wartości wskaźników udział wzięli: Orange, P4, Polkomtel oraz T-Mobile Polska. Badanie zostało przeprowadzone na terenie całego kraju, a najwięcej pomiarów dokonano na terenach miast i aglomeracji, aby objąć nimi jak najwięcej konsumentów. Przy czym, ze względu na specyfikę zasięgu poszczególnych nadajników, nie można traktować wyników badań jako referencyjnych dla każdego punktu w Polsce.

Mapa pomiarów.

Mapa pomiarów.

Badano usługi głosowe i dostępu do Internetu we wszystkich obecnie dostępnych w sieciach technologiach GSM (2G), UMTS (3G) i LTE (4G). Łączna długość tras pomiarowych to 2150 km. Zawsze była testowana najlepsza technologia udostępniana przez telekom na danym obszarze. Dla usługi głosowej większość, bo aż około 95% połączeń wykonano w technologii UMTS, a dla usługi transmisji danych dominujące jest LTE, gdyż około 83% połączeń było wykonywanych w tym standardzie (na kolejnych miejscach UMTS – 17% i GSM – poniżej 1%).

Użycie technologii w usługach głosowych.

Użycie technologii w transmisji danych.

Bardzo wysoko, u wszystkich operatorów, oceniono skuteczność połączeń głosowych, bo aż na poziomie ponad 99%.

Użycie technologii w transmisji danych.

Użycie technologii w usługach głosowych.

Należy podkreślić, iż prędkość pobierania jak i pozostałe testowane parametry dla transmisji danych w niektórych przypadkach zależą nie tylko od operatora dostarczającego usługę, ale także od operatorów pośredniczących. Dlatego w celu urealnienia tego parametru w badanych sieciach wykonano testy z serwerem referencyjnym znajdującym się w punkcie wymiany ruchu, do którego dostęp ze wszystkich badanych sieci jest porównywalny.

Liczba wykonanych testów.

Liczba wykonanych testów.

Z uwagi, iż wykonywane testy nie obejmą każdego punktu w Polsce, w bieżącym roku planowane jest udostępnienie aplikacji na smartfony, za pomocą której konsumenci sami będą mogli wykonywać testy jakości sieci w miejscach, które ich interesują. Aplikacja ta będzie przekazywała, za zgodą konsumenta, dane anonimowe do systemu UKE, w którym każdy przez przeglądarkę internetową będzie mógł na mapie Polski zobaczyć interesujące go wyniki.

Pełen, szczegółowy raport wraz z odpowiednimi załącznikami dostępny jest poniżej:

Źródło: UKE

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.