Jest decyzja UKE w sprawie bloku częstotliwości LTE oddanego przez NetNet. T-Mobile z dwiema sąsiadującymi rezerwacjami

Opublikowano: 2016-06-23
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Orange #Play #Plus #T-Mobile #pozostali operatorzy #wyniki / raporty

news-uke-1Prezes UKE zakończył postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie rezerwacji wydanych 25 stycznia 2016 roku w wyniku aukcji LTE zakończonej w październiku 2015 roku.

Po ponownym rozpatrzeniu spraw i ocenie całego materiału dowodowego, mając na względzie, że:

  • NetNet cofnął swój wniosek z dnia 26 października 2015 roku o dokonanie rezerwacji częstotliwości E,
  • Z mocy prawa podmiotem wyłonionym dla bloku A1 powiązanego z rezerwacją częstotliwości E, został T-Mobile Polska.

Prezes UKE ustalił, iż najbardziej efektywnym sposobem rozdysponowania częstotliwości będzie przydzielenie ich w taki sposób, aby podmiot, który w wyniku aukcji został podmiotem wyłonionym dla dwóch rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, otrzymał dwie sąsiadujące ze sobą rezerwacje pozwalające na wykorzystanie częstotliwości w ciągłym bloku częstotliwości o łącznej szerokości 10 MHz (dupleks).

W wyniku ponownego rozpatrzenia rezerwacji częstotliwości E na rzecz T-Mobile Polska S.A, spółka ta zobowiązała się do uiszczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji kwoty w wysokości około 2 miliardów złotych.

UKE uznało, że optymalnym przydziałem częstotliwości w paśmie 800 MHz będzie przydział zgodny z poniższą tabelą:

news-uke-aukcja

Taki przydział pozwoli na efektywne wykorzystanie nadanych częstotliwości, gdyż ze względów technicznych agregacja częstotliwości pozwala na świadczenie usług telekomunikacyjnych o lepszych parametrach jakościowych.

Przydział rezerwacji z pasma 2.6 GHz pozostał bez zmian i kształtuje się następująco:

news-uke-aukcja-1

Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w Aukcji podmioty na rzecz, których dokonano rezerwacji częstotliwości są zobowiązane do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług nie później niż w terminie:

  • 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz,
  • 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz.

Podmioty, na rzecz których dokonano rezerwacji częstotliwości, zobowiązane są do realizacji wyznaczonych zobowiązań inwestycyjnych w paśmie 800 MHz, polegających na dokonaniu inwestycji w sieć telekomunikacyjna obejmującą zasięgiem sieci około 80% powierzchni Polski. Obszary objęte zobowiązaniami inwestycyjnymi:

news-uke-aukcja-2

Warto dodać, że do dnia dzisiejszego przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadają uprawnienia do używania blisko 3800 urządzeń wykorzystujących częstotliwości z pasma 800 MHz:

news-uke-aukcja-3

Źródło: UKE

szczesliwa para Image Banner 750 x 100

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.