Operatorzy na celowniku UOKiK. Co z niewykorzystanymi środkami na koncie?

Opublikowano: 2016-09-26
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Orange #Play #Plus #T-Mobile #urzędy #wyniki / raporty

 

news-pieniadze-2Brak kolejnego doładowania telefonu na kartę oznacza, że przepadają niewykorzystane środki. UOKiK wszczął postępowania przeciwko Orange Polska, P4, Polkomtel i T-Mobile Polska mające ustalić, czy operatorzy naruszają prawo.

Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudza to, że operatorzy po upływie ważności konta nie zwracają konsumentom niewykorzystanych środków. Przykładowo: jeżeli doładuje on konto na kwotę 25 zł, to może wykonywać połączenia przez 25 dni. Jeżeli nie wykupi ponownego doładowania, niewykorzystane środki przepadają następnego dnia po upływie okresu, w którym mógł wykonywać połączenia. Może to utrudniać konsumentom skorzystanie z prawa do zmiany dostawcy usług. Tym bardziej, że dla rynku usług przedpłaconych (prepaid) charakterystyczne są dynamiczne zmiany polegające na wprowadzaniu przez operatorów coraz to nowych promocji dla klientów, którzy nie są związani terminową umową abonamentową.

Działania operatorów budzą wątpliwości tym bardziej, że w takich krajach jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja, Hiszpania, zwrot niewykorzystanych środków jest powszechną praktyką.

Postępowania przeciwko przedsiębiorcy może zakończyć się wydaniem decyzji zakazującej stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. W wydawanych decyzjach Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

Źródło: UOKiK

grudzien_simo3

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.