Polkomtel i P4 przeciwko rozporządzeniu MAiC dotyczącym aukcji LTE

Opublikowano: 2015-09-09
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Play #Plus #wyniki / raporty

news-p4-polkomtel-stanowisko-aukcja_lteW związku z rozpoczęciem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 1 września 2015 roku projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości LTE, Polkomtel oraz P4 wystosowały odpowiednie oświadczenia.

W ocenie operatora sieci Play, proponowana nowelizacja rozporządzenia aukcyjnego stanowi kolejną próbę niewłaściwej, nieuprawnionej oraz bezprecedensowej w skali europejskiej ingerencji organów łączności w procedurę selekcyjną w toku – podjętą bez poszanowania obowiązujących przepisów prawa (w tym rangi konstytucyjnej) oraz słusznych i chronionych prawem interesów uczestników aukcji 800/2600 MHz, którzy już ponieśli wielomilionowe koszty w związku z toczącą się aukcją, a w niedalekiej przyszłości mają ponieść wielomiliardowe nakłady inwestycyjne, a także bez uwzględnienia rzeczywistych interesów finalnych beneficjentów tego procesu, tj. przyszłych użytkowników końcowych usług świadczonych z wykorzystaniem rozdysponowanych częstotliwości. P4 wnosi więc o odstąpienie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji od koncepcji diametralnej zmiany warunków aukcji w trakcie jej trwania i zakończenia procedury selekcyjnej rozporządzeniem oraz o wycofanie proponowanego projektu nowelizacji.

Podobne stanowisko przyjął Polkomtel, operator sieci Plus, w którego ocenie przedstawiona przez Ministerstwo propozycja zmiany w rozporządzeniu jest sprzeczna z zawartymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 j.t ze zm.) przepisami prawa dotyczącymi zasad organizacji aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych, a także z nieobjętymi zmianą przepisami rozporządzenia. Spółka jako uczestnik aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz i 2.6 GHz, ogłoszonej w dniu 10 października 2014 roku, oponuje przede wszystkim przeciwko propozycji objęcia trwającej aukcji zmianami przedstawionymi przez MAiC oraz postuluje o wycofanie projektu rozporządzenia z dalszych prac legislacyjnych.

Pełna treść oświadczeń i opinie prawne obu firm:

Źródło: P4, Polkomtel

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.