Polkomtel zapłaci karę za reklamy oferty 36.6

Opublikowano: 2016-03-17
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Plus #urzędy #wyniki / raporty

news-plus-polkomtel-1Sąd Apelacyjny przekazał do ponownego rozpatrzenia sprawę błędnych reklam oferty 36.6 w sieci Plus. Na operatora zostanie nałożona kara w wysokości minimum 4.5 miliona złotych.

Opisywany wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2012 roku. UOKiK zakwestionował wówczas kampanię reklamową oferty prepaid 36.6 prowadzoną przez spółkę Polkomtel. Informacje umieszczane m.in. na ulotkach, spotach telewizyjnych oraz na plakatach i billboardach wprowadzały w błąd co do rzeczywistych opłat za połączenia. W reklamach operator podkreślał, że cena połączenia telefonicznego do wszystkich sieci wynosi 29 groszy za minutę. Jednocześnie w tych samych przekazach w sposób nieczytelny podawał, że promocją nie jest objęta jedna z sieci komórkowych (Play). Ponadto nie informował, że oferta obowiązywała jedynie do wybranych przez użytkownika numerów komórkowych i stacjonarnych, po ich wcześniejszym, odpłatnym ustaleniu.

Na spółkę Polkomtel została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 4.9 miliona złotych. W październiku 2014 roku SOKiK zmienił decyzję, uchylając ją w punktach dotyczących informacji, że promocja nie obejmuje jednego z operatorów i kary nałożonej za te działania. Za pozostałe praktyki obniżył jedynie sankcję finansową. Innego zdania był Sąd Apelacyjny, który w lutym 2016 roku zdecydował o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez SOKiK w części uchylonej wcześniej przez sąd pierwszej instancji. SA utrzymał jednocześnie decyzje o punktach dotyczących braku informacji, że niższa cena obowiązuje do określonej liczby odpłatnie wybranych numerów. Sąd oddalił również odwołanie w zakresie kary do ponad 1.7 miliona złotych. W tej części wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny, co oznacza, że po ponownym wyroku SOKiK sankcja nie może być niższa niż kwota 4.5 miliona złotych.

Źródło: UOKiK

szczesliwa para Image Banner 750 x 100

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.