Raport przenośności numerów po III kwartale 2015 roku

Opublikowano: 2015-10-15
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Orange #Play #Plus #T-Mobile #pozostali operatorzy #wyniki / raporty

img-simcards-11W trzecim kwartale bieżącego roku sieć zmieniło 400 tysięcy numerów, a od początku roku ponad 1.2 miliona, czyli o 8% więcej niż przez pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku. Największym wygranym znowu okazał się Play. Nieciekawie prezentuje się sytuacja T-Mobile.

Najwięcej numerów w raportowanym okresie przyjęło P4, choć w porównaniu do drugiego kwartału tego roku widać delikatny spadek. Operator sieci Play zaliczył przy tym wzrost oddań, ale i w tym przypadku nie ma mowy o dużych różnicach względem poprzednich miesięcy. Ciekawie wyglądały statystyki Orange, który niemalże zrównoważył przyjęcia i oddania, osiągając ogólny bilans na poziomie ujemnych 4.5 tysiąca. Polkomtel poprawił swoje wyniki względem ubiegłego kwartału i w niedawno zakończonym miał o ponad 16 tysięcy więcej przyjęć, zmniejszając przy tym liczbę odejść z 94.8 do 93 tysięcy numerów. Najgorzej wypadł T-Mobile, które ostatniego okresu nie zaliczy do udanych – operator utracił 117.5 tysiąca numerów, zyskując zaledwie 36 tysięcy, co w ogólnym rozrachunku przełożyło się na stratę netto w wysokości prawie 81 tysięcy.

Wyniki za 3Q2015
Wyniki za 3Q2015

Wśród operatorów wirtualnych, kolejnym świetnym kwartałem mogło się pochwalił Virgin Mobile, notując znaczący wzrost, który w III kwartale wyniósł 13 tysięcy numerów na plusie. Następny w kolejności telekom – Mobile Vikings – odnotował w tym samym czasie zaledwie tysiąc nowych przyjęć numerów do swojej bazy. Na dalszych miejscach FM Group i Inea z odpowiednio 500 i 300 pozyskanymi numerami netto.

Biorąc pod uwagę trzy kwartały 2015 roku widać, że niekwestionowanym liderem jest P4, które łącznie przyjęło około pół miliona numerów, tracąc niewiele ponad 200 tysięcy, wypracowując tym samym dodatni bilans na poziomie 346.8 tysięcy numerów netto. Pozostali najwięksi operatorzy w kraju oddali podobne liczby numerów, oscylujące w okolicach 300 tysięcy, ale pod względem przyjęć zdecydowanie górował Orange, który jest blisko wyjścia „na zero”. W dużych tarapatach jest T-Mobile, niebezpiecznie tracący klientów i udziały w rynku – ratunkiem mogą być zaplanowane działania prezesa firmy, który zamierza wprowadzić sporo zmian w ofercie i wizerunku telekomu.

Wyniki od 1Q2015 do 3Q2015
Wyniki od 1Q2015 do 3Q2015

Z pozostałych operatorów, na największym plusie byli Virgin Mobile z 35 tysiącami w pierwszych 9 miesiącach, z czego 13.3 tysiące w samym III kwartale, Mobile Vikings z niemal 3.2 tysiącami numerów od początku roku, Tele25 z bilansem na poziomie 1.5 tysiąca numerów oraz Telestrada, Inea i FM Mobile z wynikami równymi odpowiednio 1000 i po 800 numerów od początku roku

Źródło: Telepolis

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.