Rośnie dostęp do szybkiego Internetu w Europie

Opublikowano: 2014-12-30
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #sprzedaż / wyniki

news-internet-raport-europaBadanie przeprowadzone przez IHS Technology wykazało, że Europa zanotowała bardzo duży wzrost dostępu do szybkiego Internetu i pod koniec zeszłego roku większość domostw na terenie UE mogło pochwalić się prędkością łącza na poziomie co najmniej 30Mb/s.

Sondaż został wykonany na zlecenie Komisji Europejskiej. Okazało się, że pod koniec 2013 roku średnio 62% domów w państwach należących do Unii Europejskiej miało dostęp do Internetu stacjonarnego i prędkości przynajmniej 30 Mb/s, w porównaniu do 53.7% rok wcześniej. Świetnie wypadł także Internet mobilny – w przeciągu całego 2013 roku wzrósł dostęp do technologii LTE. Warto wspomnieć, że na koniec 2013 roku tylko trzy kraje (rok wcześniej osiem) nie posiadały dostępu do LTE – Bułgaria, Cypr oraz Malta. Na drugim biegunie znalazła się Szwecja, która okazała się liderem pod tym względem – sieć 4G pokrywa tam aż 99.2% kraju. Co ciekawe, dostęp do Internetu 3G (HSPA) posiada aż 97.1% gospodarstw domowych w Europie. Z raportu wiadomo również, że ponad 97% domów w UE posiada przynajmniej jeden rodzaj stałego dostępu do Internetu (dominuje DSL), a najlepiej pod tym względem wypada Wielka Brytania, gdzie dostęp do Internetu posiada 100% domostw.

Spośród 31 przebadanych krajów, 22 z nich osiągnęło rezultat powyżej europejskiej średniej w odniesieniu do Internetu szybszego niż 30 Mb/s, a tylko cztery państwa zgłosiły wynik niższy niż 50%. Były to: Francja, Grecja, Włochy i Chorwacja. Włosi zanotowali najniższy wskaźnik wynoszący niecałe 21%.

Cel projektu zwanego „Europejska Agenda Cyfrowa” zakłada, że do 2020 roku na terenie całej Unii Europejskiej wszyscy będą mieli dostęp do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Jednym z największych problemów w budowie sieci kablowej i wypełnieniu tego planu są obszary wiejskie. Obecnie tylko nieco ponad 18% gospodarstw na wsiach spełnia ten warunek, co i tak w stosunku do 2012 roku jest wzrostem o 6 punktów procentowych.

Źródło: Cellular News

19_01_full Image Banner 750 x 200

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.