Sąd oddalił odwołanie Polkomtel w sprawie kary nałożonej przez UKE

Opublikowano: 2015-02-27
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Plus #urzędy #wyniki / raporty

img-sąd-młotekW dniu 27 lutego przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) został ogłoszony wyrok w sprawie odwołania Polkomtela od kary w wysokości 88 tysięcy złotych nałożonej 10 grudnia 2012 r., dotyczącej wykorzystywania urządzeń nadawczo-odbiorczych bez odpowiednich uprawnień.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że Prezes UKE prawidłowo ustalił stan faktyczny, który obligował go do nałożenia na Polkomtel kary pieniężnej. Odnosząc się do podnoszonej przez powoda argumentacji, iż Prezes UKE nie wydał pozwoleń radiowych w terminie przewidzianym przepisami prawa sąd wskazał, że Polkomtel posiadał odpowiednie środki prawne aby skarżyć przewlekłość postępowania urzędu w tym zakresie, ale z nich nie skorzystał. Odnośnie wysokości kary, sąd stanął na stanowisku, że nie może być ona uznana za zbyt wysoką, gdyż kara w niższej kwocie nie spełniałaby swojej roli w stosunku do tak dużego przedsiębiorcy jakim jest Polkomtel.

Źródło: UKE

19_01_full Image Banner 750 x 200

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.