Samsung wyróżniony za wkład w rozwój polskiej gospodarki

Opublikowano: 2015-12-16
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Samsung

news-samsung-nagroda-1Samsung Electronics Polska został laureatem Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego. Kapituła, złożona z wybitnych przedstawicieli świata nauki, polityki, biznesu oraz organizacji pozarządowych, doceniła wkład firmy w rozwój kraju i wysokie standardy biznesowe.

W pierwszej edycji konkursu Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego wyróżnione zostały firmy, które zdaniem kapituły w największym stopniu przyczyniły się do budowania silnej pozycji polskiej gospodarki, a w swoich działaniach kierują się najwyższymi standardami zarządzania oraz wartościami etycznymi. W wyborze laureatów brano pod uwagę również wzrost zatrudnienia, płace, zapłacone podatki, wydatki na badania i rozwój oraz działalność prospołeczną i charytatywną.

Organizatorzy konkursu uhonorowali zarówno polskie spółki, jak również firmy o kapitale zagranicznym, działające na krajowym rynku. Samsung Electronics Polska znalazł się w gronie tegorocznym laureatów docenionych za całokształt działań mających na celu rozwój i promocję polskiej gospodarki. Jako przepis na sukces, Samsung podał dostosowywanie swojej działalności do lokalnych uwarunkowań, inwestycje w stały rozwój pracowników oraz edukację różnych grup społecznych, by uwalniać tkwiący w nich potencjał.

Źródło: Samsung

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.