Telekomunikacja w 2015 roku - dane GUS

Opublikowano: 2016-09-16
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #wyniki / raporty

news-telekomunikacja-1Główny Urząd Statystyczny opublikował coroczny raport dotyczący stanu rynku usług łączności w Polsce.

Przychody z całokształtu działalności w jednostkach łączności w 2015 r. były niższe o 0.3% niż w 2014 r., głównie w związku ze spadkiem cen na usługi telekomunikacyjne. Ponad 88% tych przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży usług. Największy udział w ogólnych przychodach należał do usług telefonii ruchomej (41.6%), przy czym ich udział zmniejszył się o 0.3 p.p. w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody za usługi udostępniania Internetu, transmisji danych i poczty elektronicznej stanowiły 28.7% (wzrost o 1.9 p.p.). Udział przychodów za usługi telefonii stacjonarnej wyniósł 8.4% i zmalał względem 2014 r. o 1.8 p.p.

W 2015 r. usługi w zakresie telefonii stacjonarnej świadczyło 136 operatorów, którzy prowadzili usługi w ramach połączeń lokalnych, międzystrefowych i międzynarodowych. Było też 26 operatorów mobilnych, 476 operatorów usług VoIP i 2533 dostawców usług dostęp do Internetu.

Liczba telefonicznych łączy głównych sieci publicznej wyniosła 4.9 miliona i była o 8.4% mniejsza niż przed rokiem. W miastach liczba tych łączy wyniosła 4 miliony (o 10.2% mniej), a na wsi – 969 tysięcy (0.1% mniej). Liczba standardowych telefonicznych łączy głównych wynosiła z kolei 4.2 miliona (spadek o 8.5%). Z 3.3 miliona łączy korzystali konsumenci w miastach, a z 905 tysięcy na wsiach. Łączy w dostępie ISDN było 726 tysięcy (spadek o 8.1%), z czego 661.9 tysięcy w miastach.

W telefonii ruchomej liczba abonentów wynosiła 56.3 miliona i była o 2.3% mniejsza niż na koniec 2014 r. Z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu korzystało około 14 milionów użytkowników, tj. około 15% więcej niż przed rokiem. Nie zmieniła się liczba użytkowników ze stacjonarnym dostępem do Internetu, przy czym z dostępu stałego opartego na DSL korzystało około 2.7 miliona osób, a realizowanego za pośrednictwem modemu kablowego około 2.6 miliona. Poprzez modemy w sieciach ruchomych łączyło się z Internetem 7 milionów użytkowników.

Z danych GUS wynika również, że w 2015 r. w sieciach mobilnych przesłano ponad 555 PB danych (około 248 PB w 2014 r.), wzrosła liczba wysłanych SMS-ów (z 52 do 52.4 miliarda) i MMS-ów (z 527 do 740 milionów), a statystyczny klient sieci komórkowe rozmawiał przez 1615 minut, wysłał 931 SMS-ów i 13 MMS-ów. Połączenia w sieciach mobilnych trwały łącznie około 90.9 miliarda minut (prawie 8 miliarda minut dłużej niż rok wcześniej), a w sieciach stacjonarnych ponad 8.5 miliarda minut, czyli o 2.1 miliarda minut krócej w porównaniu z 2014 r.

Źródło: GUS

19_01_full Image Banner 750 x 200

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.