UKE: Polski rynek telekomunikacyjny w 2015 roku

Opublikowano: 2016-06-29
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #wyniki / raporty

img-analysis-1Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprezentował raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku. Łączna wartość rynku wyniosła 39.5 miliarda zł. Był to pierwszy od kilku lat wzrost przychodów całego sektora.

W 2015 roku nasycenie usługami dostępu do Internetu osiągnęło w Polsce poziom wyższy niż 100%. W sumie 102% gospodarstw domowych miało dostęp do sieci. Wskaźnik ten był o 11.6 pp. wyższy niż w roku ubiegłym. Wartość tego sektora wyniosła 5.07 miliarda zł.

W zeszłym roku ogółem w Polsce było 14 milionów Internautów. 7.1 miliona stanowili użytkownicy dostępu stacjonarnego, z Internetu mobilnego korzystało z kolei 6.67 miliona osób. W przypadku ruchomego dostępu do sieci nastąpił znaczący wzrost liczby użytkowników (o 0.9 miliona) w porównaniu do 2014 roku. Ponadto, z roku na rok poprawia się jakość usług internetowych. Postęp w tym zakresie jest szczególnie widoczny w przepustowości dostępnych na rynku łączy. W 2015 roku już około 61% użytkowników korzystało z Internetu o prędkości 10 Mbit/s. Był to wynik o ponad 10 pp. lepszy niż w 2014 roku.

news-uke-internet-2015

Nasycenie usługami telefonii ruchomej w 2015 roku zmalało w porównaniu do 2014 roku o 3 pp. i wyniosło 147.2%. W sumie na rynku w bazach operatorów było 56.6 miliona kart SIM. Przyczyną spadku było m.in. urealnienie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych swoich baz abonenckich. W 2015 roku wzrosło wykorzystanie usług telefonii mobilnej. Czas trwania połączeń wychodzących wyniósł 91.8 miliarda minut (o 11.1% więcej niż w 2014 roku). Polacy coraz częściej korzystają również z usług roamingowych – liczba minut w ramach roamingu aktywnego wzrosła o 64.6% i ukształtowała się na poziomie 990 miliona minut w 2015 roku. Z kolei wolumen wykorzystania transmisji wzrósł aż o 298.6%.

news-uke-telefonia_ruchoma-2015

Z roku na rok rośnie popularność usług wiązanych. W przeciągu roku przybyło około 2 miliona użytkowników takich usług. Liczba abonentów wyniosła 5.9 miliona. W sumie operatorzy zarobili na świadczeniu takich usług 2.94 miliarda zł, a średni miesięczny przychód na jednego abonenta wyniósł 41.73 zł. Najpopularniejszą usługą w 2015 roku był pakiet „Telefonia ruchoma + Internet mobilny” (41.2%), a tuż za nią „Telewizja + Internet stacjonarny” (18%).

news-uke-pakiety-2015

Zauważalna od kilku lat tendencja spadkowa w przypadku usług telefonii stacjonarnej utrzymała się również w 2015 roku. W sumie przychody z tytułu świadczenia takich usług były niższe o 13%. Baza abonencka zmalał z kolei o około 0.5 miliona. Polacy wykorzystywali telefonię stacjonarną głównie do rozmów krajowych, które stanowiły 93% czasu trwania połączeń wykonywanych z telefonów w stałej lokalizacji.

news-uke-telefonia_stacjonarna-2015

Stale zwiększa się natomiast grono użytkowników telefonii VoIP. W 2015 roku za pośrednictwem telefonii internetowej świadczonej przez operatorów we własnej sieci wykonywało połączenia 0.99 miliona osób. Z usługi VoIP przedsiębiorców korzystających z sieci innych operatorów korzystało z kolei 0.54 miliona abonentów.

Więcej informacji:

Źródło: UKE

grudzien_simo3

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.