UKE: Raport z działań na rzecz konsumentów w I połowie 2016 roku

Opublikowano: 2016-07-12
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #urzędy #wyniki / raporty

news-uke-1W I połowie bieżącego roku abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli 2557 wnioski o interwencję, z czego 81.64% zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów.

Każde zgłoszenie wymagało podjęcia szeregu czynności, które obejmowały miedzy innymi uzyskanie wyjaśnień od dostawcy usług telekomunikacyjnych, zbadanie stanu faktycznego i prawnego oraz podjęcie interwencji lub udzielenie wyjaśnień wnioskodawcy.

Do liczby wniosków o interwencję należy jeszcze dodać 1296 wniosków o mediację, z których 55.56% zakończyło się zawarciem ugody między abonentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych. Ponadto w pierwszym półroczu do UKE wpłynęło 1170 zapytań. Indywidualne zapytania dotyczyły funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, obowiązujących przepisów prawa oraz innych zagadnień i problemów, z którymi na co dzień stykają się konsumenci przy okazji korzystania z telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu.

Abonenci na rynku usług telekomunikacyjnych najczęściej borykali się z następującymi problemami:

  • Wprowadzenie w błąd przy zawieraniu umowy przez przedstawicieli handlowych, podejrzenie fałszerstwa – podrabianie podpisów na umowach.
  • Niedotrzymywanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych warunków świadczenia usług w przypadku przedłużenia umowy.
  • Jakość świadczonych usług – zaniżona w stosunku do deklarowanej prędkość transmisji danych, brak zasięgu oraz awarie sieci.
  • Usług Premium Rate.

Istotnym elementem działalności UKE jest też prowadzenie Centrum Informacji Konsumenckiej i dedykowanej konsumentom infolinii pod numerem 801 900 853. W I połowie 2016 roku pracownicy Urzędu odebrali 7500 połączeń.

Źródło: UKE

szczesliwa para Image Banner 750 x 100

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.