UKE: W Polsce jest niemal 9 milionów nieaktywnych kart SIM

Opublikowano: 2016-06-03
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #wyniki / raporty

img-simcards-12Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził analizę danych dotyczących liczby kart SIM i nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce.

Analiza dotyczy ogólnej liczby kart SIM, udział w niej kart prepaid (na kartę) i postpaid (abonament), a także aktywnych kart przedpłaconych, czyli takich, za pośrednictwem których w ostatnich trzech miesiącach 2015 roku wykonano/odebrano połączenie telefoniczne, SMS-a/MMS-a lub skorzystano z transmisji danych.

W przypadku całkowitej liczby kart SIM różnice w nasyceniu usługami sięgają około 16 pp. Łączna liczba użytkowników waha się, w zależności od źródła danych, od 50.2 do 56.6 miliona. Ponadto zauważalne są pewne rozbieżności dotyczące obecnego trendu na rynku. Dane ze sprawozdawczości Prezesa UKE oraz GUS wskazują na zmianę dotychczasowych tendencji na rynku. Po stałym wzroście liczby użytkowników, w 2015 roku nastąpił nieznaczny ich spadek. Tendencja ta nie jest z kolei widoczna w przypadku danych Komisji Europejskiej oraz firmy analitycznej Analysys Mason.

Przeprowadzona analiza wskazuje także, że znaczący wpływ na poziom nasycenia rynku usługami i liczbę kart SIM ma wykluczenie nieaktywnych kart SIM, których z obliczeń UKE było na rynku w 2015 roku ponad 8.8 miliona. Są to użytkownicy, którzy nie wykonali i nie odebrali żadnego połączenia, nie wysłali i nie odebrali SMS-a/MMS-a, ani nie łączyli się z Internetem w telefonie w przeciągu 3 miesięcy. Podobną zależność zauważono w czerwcu 2012 roku, kiedy to 8.6 miliona kart SIM raportowanych przez operatorów stanowiły te, które nie były użytkowane przez co najmniej trzy miesiące.

Dla zainteresowanych – pełna analiza aktywnych kart SIM.

Źródło: UKE

szczesliwa para Image Banner 750 x 100

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.