UKE: Zmiany w przenoszeniu numerów komórkowych

Opublikowano: 2015-06-26
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #urzędy #wyniki / raporty

img-simcards-10Od 26 czerwca 2015 roku wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych odbywać się będzie za pośrednictwem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

Prezes UKE, wypełniając zadania ustalone przepisami prawa telekomunikacyjnego, udostępnia platformę PI CBD przedsiębiorcom telekomunikacyjnym jako narzędzie wspierające i usprawniające ich działania w zakresie realizacji uprawnienia abonentów do zachowania numeru przy zmianie dostawcy usług. Należy zaznaczyć, że terminy związane z realizacją tego uprawnienia nie ulegają zmianie. Zmienia się jedynie formuła tego procesu, która nie wpływa na czas dokonania przeniesienia numeru.

Zmiana technicznego sposobu realizacji procesu przeniesienia numeru, wymaga od wszystkich operatorów i dostawców usług działających w sieci ruchomej dużego zaangażowania technologicznego. W celu umożliwienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym należytego przygotowania się do pracy w nowym systemie, Urząd – zgodnie z ustalonym i zakomunikowanym harmonogramem, już w dniu 17 kwietnia 2015 roku udostępnił operatorom środowisko testowe systemu, aby umożliwić im przetestowanie współpracy ich systemów z nową funkcjonalnością systemu PLI CBD.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że jednoczesne przełączenie wszystkich obecnych systemów teleinformatycznych operatorów na nową, jednolita platformę może spowodować przejściowe trudności w przenoszeniu numerów po stronie telekomów.

Źródło: UKE

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.