UKE przedstawia raport z kontroli rynku smartfonów i tabletów

Opublikowano: 2016-02-16
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #telefony / urządzenia #urzędy #wyniki / raporty

Tablet Z TelefonemPrzez ostatnie lata na rynku elektroniki użytkowej jednymi ze zdecydowanych liderów stały się smartfony i tablety. UKE postanowił skontrolować te urządzenia pod kątem spełniania określonych norm i wymogów.

Pod koniec 2015 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził kampanię kontrolną poświęconą tabletom i smartfonom. Jej celem była weryfikacja spełniania przez te urządzenia formalnych i technicznych wymagań określonych w dyrektywach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników. Kontrole objęły przekrojowo cały rynek smartfonów i tabletów – od najtańszych urządzeń, do tych najdroższych oraz od cieszących się największym zainteresowaniem do najmniej popularnych. Pod uwagę wzięte zostało 16 modeli smartfonów i tabletów pobranych ze sklepów (znajdujące się obecnie w ofercie):

news-uke-kontrola-1

W ramach weryfikacji sprawdzono poprawność oznakowania smartfonów i tabletów znakiem zgodności (znak CE) oraz zgodność treści i formy deklaracji zgodności (oświadczenia producenta wyrobu o jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto kontroli poddano kwestie bezpieczeństwa użytkownika, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości.

W toku prowadzonej kontroli stwierdzono niezgodności formalne lub techniczne jedynie w stosunku do 3 modeli urządzeń – tabletów Lark FreeMe X4 7, Kiano SlimTab 8 oraz Cavion Base 7 Dual, co stanowi udział na poziomie około 19% kontrolowanych produktów. Badania laboratoryjne wykazały również, że wyłącznie 2 modele nie spełniają wymagań technicznych – tablety Lark FreeMe X4 7 i Cavion Base 7 Dual.

W stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu urządzeń niezgodnych z wymaganiami, w dwóch przypadkach wszczęto pokontrolne postępowania administracyjne (z uwagi na istnienie niezgodności technicznych), zaś w jednym przypadku (ze względu na istniejące niezgodności formalne) wystąpiono o dobrowolne podjęcie działań naprawczych.

Źródło: UKE

grudzien_simo3

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.