UKE przyjrzy się zarzutom w sprawie aukcji LTE

Opublikowano: 2016-09-30
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #urzędy #wyniki / raporty

news-lte-3Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza szczegółowo zapoznać się z zarzutami Komisji Europejskiej dotyczącymi organizacji aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz.

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o wyjaśnienie zastrzeżeń, jakie ma w sprawie przeprowadzonej w latach 2014-2015 aukcji LTE oraz przyznania częstotliwości z pasma 800 MHz na rzecz Sferii.

Przyznanie Sferii częstotliwości z pasma 800 MHz nastąpiło po przeprowadzeniu w 2013 r. postępowania wszczętego z urzędu przez prezesa UKE, na podstawie art. 123 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, z uwagi na wystąpienie przesłanki szkodliwych zakłóceń jak również przesłanki ochrony bezpieczeństwa publicznego (ochrona rozwijającego się systemu GSM-R).

Zakończona w 2015 roku aukcja na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz była pierwszym takim postępowaniem w Polsce. Po raz pierwszy zastosowano mechanizm aukcyjny do rozdysponowania częstotliwości między zainteresowanych operatorów. Sprawie aukcji od samego początku towarzyszyły dyskusje dotyczące zarówno konstrukcji, ustalonego mechanizmu, jak i sposobu jej zakończenia.

W związku z tym aukcja podlega obecnie ocenie zarówno sądów krajowych, jak i instytucji unijnych. Prezes UKE będzie współpracować z Komisją Europejską w celu dogłębnego wyjaśnienia sprawy.

Źródło: UKE

grudzien_simo3

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.