UOKiK: Inea zwróci opłaty naliczone w wyniku bezprawnej zmiany warunków umowy

Opublikowano: 2016-10-05
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #pozostali operatorzy #urzędy #wyniki / raporty

news-umowa-1Operator Inea zobowiązał się do zaoferowania konsumentom zwrotu nienależnie naliczonych opłat – to wynik decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inea jest operatorem telekomunikacyjnym działającym w województwie wielkopolskim. W czerwcu 2015 roku prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania przez spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Sygnały o potencjalnych nieprawidłowościach zgłosił Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.

Postępowanie wykazało, że operator na przełomie 2014 i 2015 roku dwukrotnie jednostronnie zmienił umowy, podwyższając miesięczne opłaty za Internet i telewizję. Podwyżki w wysokości od 0.9 do 7.5 zł dotyczyły zarówno kontraktów zawartych na czas oznaczony, jak i bezterminowych.

Aby dokonanie przez przedsiębiorcę jednostronnej zmiany warunków umowy było prawidłowe, konieczne jest zawarcie w jej treści odpowiedniej klauzuli modyfikacyjnej. Klauzula powinna jasno i precyzyjnie wskazywać, w jakich sytuacjach możliwe będzie wprowadzenie takiej zmiany.

W związku z tym, że spółka zobowiązała się do zwrotu bezprawnie pobranych opłat, UOKiK przyjął zaproponowane przez Inea rozwiązania, umożliwiające szybkie usunięcie niekorzystnych praktyk. Operator ma obowiązek poinformować aktualnych klientów o decyzji urzędu poprzez indywidualnie skierowane komunikaty, natomiast swoich były abonentów poprzez ogłoszenie na stronie www.inea.pl. Zwrot nadpłaconych środków wymaga od konsumentów skontaktowania się z Inea telefonicznie lub mailowo – aktualni abonenci w ciągu miesiąca, byli w terminie trzech miesięcy od daty publikacji decyzji na stronie internetowej spółki.

Inea ma obowiązek przekazania informacji o stopniu realizacji zobowiązania w ciągu 8 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.

Źródło: UOKiK

szczesliwa para Image Banner 750 x 100

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.