UOKiK interweniuje w sprawie usług T-Mobile

Opublikowano: 2016-09-05
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #T-Mobile #urzędy #wyniki / raporty

news-uokik-1Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska w związku ze świadczeniem serwisu Granie na Czekanie/Szafa Gra oraz usługi dodatkowej Prenumerata. Wątpliwości wzbudza brak uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na uruchomienie dodatkowo płatnych usług.

Granie na Czekanie/Szafa Gra to usługa polegająca na odtwarzaniu utworów muzycznych podczas oczekiwania na połączenie. Operator oferuje także serwis „Prenumerata”, w ramach którego konsument otrzymuje dostęp do informacji oraz serwisów rozrywkowych. Przez okres promocyjny korzystanie z usług jest nieodpłatne.

We wszczętym postępowaniu przeciwko T-Mobile Polska UOKiK zakwestionował praktykę przedsiębiorcy polegającą na braku wyraźnej zgody konsumentów na dodatkowo płatne usługi. Może to być sprzeczne z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy – najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

Z informacji zebranych przez UOKiK wynika, że spółka domyślnie aktywuje serwisy przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub na skutek doładowania konta. Konsument, który sam nie zrezygnuje z serwisów zobowiązany jest do ponoszenia dodatkowych kosztów, pomimo że podczas zawierania umowy nie był proszony o zgodę na dodatkowe płatności.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w efekcie prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary. Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

Źródło: UOKiK

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.