UOKiK wydał zgodę na połączenie Orange i Deutsche Telekom

Opublikowano: 2015-01-22
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Orange #urzędy #wyniki / raporty

news-orange-deutsche-telekom-fuzjaWspólny przedsiębiorca będzie działał na innych rynkach niż Orange i Deutsche Telekom – nie będzie świadczył usług telekomunikacyjnych oraz posiadał innych klientów niż uczestnicy transakcji, ich spółki zależne oraz powiązane z nimi podmioty.

Uczestnicy transakcji stoją na czele grup kapitałowych, świadczących usługi telekomunikacyjne oraz informatyczne. Orange jest m.in. właścicielem Orange Polska, zaś grupa Deutsche Telekom prowadzi w Polsce działalność za pośrednictwem m.in. spółki T-Mobile. Wspólny przedsiębiorca, pod nazwą BuyIn został założony w 2011 roku, po otrzymaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się zaopatrywaniem uczestników koncentracji w produkty i usługi. Obecna decyzja pozwala na rozszerzenie działalności BuyIn o zamawianie kolejnych towarów.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 miliard euro na świecie lub 50 milionów euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie dwóch lat od ich wydania.

Źródło: UOKiK

19_01_full Image Banner 750 x 200

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.