Wyniki Orange Polska w 2014 roku

Opublikowano: 2015-02-13
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Orange #wyniki / raporty

news-orange-wynikiGrupa wypracowała lepsze wyniki niż prognozowano, ale w całym zeszłym roku odnotowano spadek przychodów zarówno w części stacjonarnej, jak i komórkowej.

Jak wynika z komentarza zarządu spółki do sprawozdania rocznego, Orange Polska planuje zainwestować nawet do 450 milionów zł w światłowodową sieć dostępową w 2015 roku. Tegoroczny cel operatora to wypracowanie około 900 milionów zł wolnych przypływów pieniężnych – mniej niż założono (minimum 1.1 miliarda zł).

„Przewidujemy, że 2015 rok będzie znów pełen wyzwań, a spadek cen w segmencie B2B zwiększy presję na przychody i EBITDA. Nowe inicjatywy po stronie kosztów oraz dalsze obniżanie nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem projektu rozbudowy światłowodowej sieci dostępowej) powinny pomóc w ograniczeniu tego niekorzystnego trendu. Zachęceni dużym popytem rynkowym na szybki Internet, korzystnymi zmianami w środowisku regulacyjnym oraz obiecującymi wynikami projektu pilotażowego FTTH, planujemy znaczące inwestycje w światłowodową sieć dostępową” – powiedział Maciej Nowohoński, odpowiedzialny w zarządzie Orange Polska za finanse.

Spółka nie podała konkretnej prognozy dotyczącej przychodów na bieżący rok. W minionym Orange notował ich spadki, co po części wynikało z decyzji regulacyjnych. Skonsolidowane przychody Orange Polska obniżyły się o 5.5%, do 12.2 miliarda zł w 2014 roku. Skorygowana EBITDA telekomu zamknęła się zaś sumą 3.9 miliarda zł, spadając o 3.1% rok do roku. Zysk netto firmy wzrósł o 82%, do 535 milionów zł, głównie dzięki dochodom ze sprzedaży Wirtualnej Polski. W 2014 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 2.15 miliarda zł i były nieco niższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 2.18 miliarda zł.

W IV kwartale ubiegłego roku, Orange Polska zanotował około 3.1 miliarda złotych przychodów, 861 milionów zł skorygowanej EBITDA oraz 30 milionów zł zysku netto. Analitycy sugerowali wcześniej, że telekom zanotuje nieco mniejsze przychody i EBITDA oraz 18 milionów zł straty netto.

W całym 2014 roku Orange odnotował spadek przychodów w części stacjonarnej oraz komórkowej. Pierwsza z nich zmalała o 8.9% pod tym względem, do 5.52 miliarda zł. Firmie ubyło zatem abonentów telefonii stacjonarnej, ale spadła również baza klientów stacjonarnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu – o 2.6% do 2.24 miliona użytkowników.

Jeśli chodzi o segment usług mobilnych, przyniósł on operatorowi przychody o 6.5% niższe niż rok wcześniej i wyniosły one 5.7 miliarda zł. Dużą stratę wpływów z usług głosowych (o 13.6% do 3 miliarda zł) i hurtu (o 3.2% do 746 milionów zł) zrekompensował nieco 186 procentowy wzrost ze sprzedaży urządzeń, takich jak np. smartfony. Dodatkowo, Orange pod koniec 2014 roku miał 15.6 miliona aktywnych kart SIM, czyli o 2% więcej niż w grudniu 2013 roku. W ostatnim kwartale zeszłego roku operator pozyskał 36 tysięcy klientów telefonii komórkowej. Liczba stacjonarnych łączy głosowych skurczyła się natomiast w tym okresie o 67 tysięcy. Warto wspomnieć też o tym, że liczba kart SIM z dostępem do Internetu urosła w kwartale o 108 tysięcy i przekroczyła 1.5 miliona. Z usług LTE Orange korzystało na końcu roku 600 tysięcy osób.

Źródło: Orange, rp.pl

19_01_full Image Banner 750 x 200

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.