Wyniki Orange za I kwartał 2016 roku

Opublikowano: 2016-04-26
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Orange #wyniki / raporty

news-orange-wynikiOrange Polska przedstawił wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał bieżącego roku. Operator przekroczył już liczbę 16 milionów klientów, raportując o 746 tysięcy więcej kart SIM niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Skonsolidowane przychody Orange wyniosły 2.8 miliona zł i zmniejszyły się o 122 miliony zł, tj 4.2% rok do roku. Wynika to przede wszystkim ze spadku przychodów z usług stacjonarnych oraz spadku pozostałych przychodów w wyniku zakończenia projektów infrastrukturalnych, jak również niższych przychodów z usług ICT. Zostało to częściowo zrównoważone przez wzrost przychodów z usług mobilnych, wynikający z rosnącej sprzedaży sprzętu (dzięki dużej popularności ofert ratalnych) oraz znaczącego przyrostu liczby klientów.

news-orange-wyniki-1q2016-1

Całkowita liczba klientów mobilnych wzrosła o 4.8% rok do roku oraz o 2.3% względem stanu na koniec ubiegłego roku i wyniosła 16 264 miliona. W segmencie abonamentowym Orange zyskał 214 tysięcy przyłączeń netto, wobec 48 tysięcy w I kwartale 2015 roku. Wzrost ten ponownie rozłożył się pomiędzy poszczególne grupy klientów: biznesowych, indywidualnych oraz telemetrii (M2M). Pierwsze trzy miesiące tego roku były również dobre dla segmentu usług przedpłaconych, gdzie przyłączenia netto wyniosły 144 tysiące. Przyczyniły się do tego przede wszystkim submarka Nju Mobile (korzysta z niej już 801 tysięcy użytkowników – wzrost o 102 tysiące w trzy miesiące) oraz Internet mobilny, wsparte przez nowe oferty i skuteczną komunikację.

news-orange-wyniki-1q2016

Liczba klientów korzystających z sieci LTE wzrosła w I kwartale o blisko 20%, przekraczając 2.4 miliona. Udział technologii LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych zbliżył się do 50%. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w mobilnym segmencie abonamentowym utrzymuje się na poziomie powyżej 100% rok do roku. Zasięg LTE sieci Orange dostępny jest dla 89.2% mieszkańców Polski, natomiast 3G dla 99.6%.

Sukcesem Orange jest też najlepszy w historii firmy kwartalny wzrost (+ 50 tysięcy netto) klientów Internetu FTTH (w zasięgu jest już 818 tysięcy gospodarstw domowych) i VDSL. Całkowita baza klientów zmniejszyła się jednak o 26 tysięcy, na co wpływ miała konkurencja dla usług ADSL ze strony mobilnego dostępu do Internetu oraz dalsza utrata tradycyjnej technologii CDMA. Udział usług szybkiego Internetu w całkowitej bazie klientów (z wyłączeniem CDMA) wynosi obecnie 18% wobec 10% przed rokiem.

Źródło: Orange

grudzien_simo3

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.