Wyniki Play w II kwartale 2015 roku

Opublikowano: 2015-08-27
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Play #wyniki / raporty

news-play-wyniki-2Play zaprezentował swoje wyniki finansowe i operacyjne za drugi kwartał bieżącego roku, ujawniając m.in. osiągnięcie udziału w rynku na poziomie 22.3%, poprawienie przychodów oraz wyniku EBITDA.

W II kwartale 2015 roku Play w dalszym ciągu powiększał swoją bazę abonencką oraz zagregowany wskaźnik ARPU (rok do roku), co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 49.4% w raportowanym okresie, w porównaniu z 48.3% w I kwartale 2015 roku i 45.6% w II kwartale 2014 roku. Wynik ten osiągnięto dzięki dalszemu znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 90% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej w II kwartale tego roku.

Ogólna liczba aktywnych kart SIM w bazie operatora wyniosła 13.028 miliona, czyli o 343 tysiące więcej niż na koniec I kwartału. Liczba kart abonamentowych wzrosła natomiast o 309 tysięcy, do ponad 6.4 miliona, zaś prepaid zwiększył się o 34 tysiące kart, do niemal 6.6 miliona.

W II kwartale 2015 roku całkowite przychody operacyjne wyniosły 1 299 miliona złotych, co stanowi wzrost o 23.1% w porównaniu do II kwartału 2014 roku. Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 1 009 miliona złotych – wzrost o 18.4% w porównaniu z analogicznym okresie zeszłego roku.  Skorygowana EBITDA w II kwartale tego roku zamknęła się kwotą 374 milionów złotych, co oznacza wzrost o 15.5% względem I kwartału 2015. Skorygowana EBITDA za okres dwunastu miesięcy, zakończony w II kwartale 2015 roku wyniosła z kolei 1 261 miliona złotych, czyli o 36.8% więcej niż przed rokiem. Natomiast przychody od użytkowników za okres dwunastu miesięcy wyniósł 3 838 miliona złotych, co przekłada się na wzrost o 20.1% rok do roku.

news-play-wyniki-1Dzięki dalszej rozbudowie sieci LTE, na dzień 30 czerwca 2015 roku, zasięg szybkiego Internetu w tej technologii obejmował 76.5% populacji kraju.

Źródło: Play

szczesliwa para Image Banner 750 x 100

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.