Wyniki Play za III kwartał 2015 roku

Opublikowano: 2015-11-24
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #Play #wyniki / raporty

news-play-wyniki-3q2015W III kwartale bieżącego roku Play w dalszym ciągu powiększał swoją bazę abonencką oraz uśrednione ARPU, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA. Operator osiągnął też udział w rynku na poziomie 23%.

W raportowanym okresie przychody operacyjne spółki wyniosły 1.367 miliona zł, co stanowi wzrost o 19.3% w porównaniu z III kwartałem 2014 roku. Za okres dwunastu miesięcy zakończony w III kwartale tego roku, przychody od użytkowników wyniosły 3.982 miliona zł, co oznacza wzrost o 18.4% rok do roku. W samym III kwartale 2015 roku przychody od użytkowników wyniosły 1.070 miliona zł, czyli o 15.5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku. Skorygowana EBITDA w III kwartale 2015 roku wyniosła 422 miliona zł, równając się wzrostom w wysokości 12.9% w porównaniu do II kwartału.

news-play-wyniki-3q2015-1

Baza klientów operatora wzrosła do 13.5 miliona, natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 49.6% z 46.3% w III kwartale 2014 roku. Baza abonencka wzrosła o 520 tysięcy abonentów netto, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu ze wzrostem odnotowanym rok wcześniej.

Dzięki dalszej rozbudowie sieci LTE, na dzień 30 września 2015 roku zasięg usługi w Play wynosił 77.2% populacji.

Źródło: Play

szczesliwa para Image Banner 750 x 100

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.