Wyniki T-Mobile Polska za 2014 rok

Opublikowano: 2015-02-26
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #T-Mobile #wyniki / raporty

news-tmobile-wynikiNa koniec 2014 roku, T-Mobile Polska miał 15.7 miliona klientów, co stanowi wzrost o 138 tysięcy abonentów w porównaniu do 2013 roku. Jednocześnie w samym czwartym kwartale ubiegłego roku spółka zanotowała spadek liczby klientów o 26 tysięcy względem trzeciego kwartału.

T-Mobile Polska zakończył rok z bazą prawie 8.9 miliona klientów w segmencie usług przedpłaconych oraz około 6.8 miliona klientów w segmencie usług abonamentowych. Liczba klientów kontraktowych w 2014 roku zmniejszyła się o 226 tysięcy, a osób korzystających z usług przedpłaconych wzrosła o 364 tysiące w porównaniu do ubiegłego roku.

W czwartym kwartale 2014 roku przychody spółki wyniosły 1.6 miliarda złotych i były najwyższe spośród wszystkich kwartałów tego roku. W zestawieniu z ostatnim kwartałem 2013 roku przychody były niższe o 2.1%. Na przestrzeni całego 2014 roku przychody T-Mobile Polska zamknęły się kwotą około 6.2 miliarda złotych – spadek o 6.1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 roku EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 649 milionów złotych i była niższa o 7.3% wobec tego samego okresu, rok wcześniej. W tym samym czasie marża EBITDA wyniosła 39.6%, a więc o 2.2 punktu procentowego mniej niż w czwartym kwartale 2013 roku. Natomiast w całym 2014 roku ta sama marża równała się 38.8% i była wyższa o 0.9 punktu procentowego niż w 2013 roku, zaś wypracowana EBITDA to 2.4 miliarda złotych – o 3.8% mniej w porównaniu do wcześniejszych dwunastu miesięcy.

Duży wpływ na lepsze wyniki spółki w drugiej połowie minionego roku miało wprowadzenie taryf JUMP, które oferują klientom dostęp do Internetu w technologii LTE. Na koniec 2014 roku korzystało z nich już ponad milion klientów. Wskaźnik rezygnacji (tzw. churn) dla klientów kontraktowych wyniósł 1% i był niższy o 0.1 punktu procentowego względem 2013 roku. Średni miesięczny churn dla całej bazy osiągnął w analizowanym okresie poziom 2%, czyli o 0.4 punktu procentowego mniej niż w ubiegłym roku.

T-Mobile Polska dzięki zakończonemu projektowi modernizacji całej swojej infrastruktury radiowej, przeprowadzeniu optymalizacji jakościowej oraz wprowadzeniu nowych technologii oferuje klientom usługi o znacznie lepszych parametrach. Zasięg szybkiego Internetu w technologii UMTS zwiększył się w T-Mobile dwukrotnie, a pojemność sieci czterokrotnie i obejmuje 99,3% populacji kraju. Obecnie T-Mobile sukcesywnie zwiększa pokrycie kraju technologią LTE, która jest aktualnie dostępna dla ponad 60% populacji kraju.

Źródło: T-Mobile

19_01_full Image Banner 750 x 200

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.