Wzrost opłat telekomunikacyjnych zmartwieniem PIIT

Opublikowano: 2014-10-29
Autor: Teleguru
Kategorie / tagi: #urzędy #wyniki / raporty

RachunekJak twierdzi Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, zyski z opłat telekomunikacyjnych są marnowane przez urzędy na raporty i egzotyczne podróże.

Nowy projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zakłada, że operatorzy będą musieli wnieść opłatę telekomunikacyjną w wysokości 0.05% rocznych przychodów. Jest to jednocześnie maksymalna stawka jaką określa ustawa telekomunikacyjna, która zgodnie z prawem powinna być co roku dostosowywana do potrzeb urzędów, z uwzględnieniem możliwości przedsiębiorców. Opłata dla operatorów sięga ustawowej górnej granicy od 2008 roku. Pomimo faktu, że w zestawieniu z 2006 roku, gdzie stawka ta wynosiła 0.033% i 2007 rokiem, w którym równała się 0.032%, różnica ta wydaje się niewielka, to dla telekomów jest ona znacząca. Jest to bowiem tylko jedna z wielu opłat jakie musza uiszczać.

„Nie jesteśmy górnikami, nie przyjedziemy pod kancelarię premiera palić opon w ramach protestów. Jedyne, co możemy robić, to pisać skargi, wskazując, że jesteśmy obarczani rosnącymi wydatkami urzędników, i to pomimo spadków przychodów branży” – stwierdza Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Według szacunków, w 2014 roku wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego spadnie do 45.2 miliarda złotych (spadek drugi rok z rzędu). Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy traktuje się zmniejszenie zapotrzebowania na płatną telewizję i opóźnienia w realizacji inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowych.

Raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał, że prezes UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) Magdalena Gaj wydała na wyjazdy do m.in. Burkina Faso, Chin i Meksyku ponad 206 tysięcy złotych. W planach wydatków na 2014 roku znajdują się również raporty i książki za blisko 450 tysięcy złotych. Łączna suma wydatków UKE i MaiC wynieść ma ponad 35 milionów złotych, z czego około 16 milionów pochodzić ma z opłaty telekomunikacyjnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

grudzien_simo3

Uwaga!

Zachęcamy do dyskusji na dany temat z innymi czytelnikami. Pamiętaj jednak, aby przestrzegać zasad dobrego wychowania - nie klnij, nie obrażaj innych i w kulturalny sposób wyrażaj swoje zdanie. Przecież każdemu zależy na zachowaniu wysokiego poziomu polemiki. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie usuwaniem postów bez ostrzeżenia.