Porównaj oferty operatorów pod Twoim adresem
oszczędź do 50%

 
 
 
Baza Wiedzy

Jak rozwiać umowę z operatorem

Orange, Play, Plus, T-Mobile, Netia, Vectra, UPC jak wypowiedzieć umowę?

Wypowiedzenie umowy, to prosta procedura. Schemat dla każdego operatora wygląda identycznie. Zazwyczaj należy zachować miesięczny okres wypowiedzenia. Rezygnację złożyć pisemnie zamieszczając niezbędne dane. Standardem u operatorów jest kara za wcześniejsze zerwanie umowy na czas określony. Proporcjonalna do pozostałego czasu umowy. Z jakim operatorem najłatwiej rozwiązać umowę? Oceńcie sami.

Ogólne zasady wypowiadania umowy.

 • Należy zachować 30 dniowy okres wypowiedzenia z zachowaniem pełnego okresu rozliczeniowego.
 • Sprzęt, który dzierżawimy od operatora zazwyczaj należy zwrócić w ciągu 14 dni, najlepiej od złożenia rezygnacji.
 • Decydując się na listowną formę rezygnacji z umowy najlepiej jest nadać list polecony z potwierdzeniem odbioru. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, gdyby poszło coś nie tak.
 • Jeśli rozwiązujemy umowę na czas określony przed jej końcem, zapłacimy karę w zależności od czasu pozostałego do jej końca.
 • Niektórzy operatorzy wysyłają potwierdzenie rezygnacji inni nie. Warto zaznaczyć w piśmie do operatora wolę otrzymania potwierdzenia.

Wypowiedzenie umowy Play

Play daje kilka możliwości na wypowiedzenie umowy:

 • w salonie Play osobiście z dowodem tożsamości
 • listownie (najlepiej polecony z potwierdzeniem odbioru), list musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, numer umowy, oświadczenie o rezygnacji z usług, podpis. Wysyłamy na adres:
P4 Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 41
02-671 Warszawa
 • mailowo z jedyną różnicą, że pismo skanujemy wysyłamy na adres: ok@pomocplay.pl
 • telefonicznie, klienci indywidualni *500 lub 790 500 500
 • telefonicznie, klienci biznesowi *600 lub 790 600 600

Dzierżawiony sprzęt należy zwrócić w ciągu 14 dni.

Wypowiedzenie umowy Plus

Umowę w sieci Plus możemy rozwiązać następująco:

 • w salonie Plus
 • listownie, list musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, numer umowy, oświadczenie o rezygnacji z usług, podpis. Wysyłamy na adres:
Polkomtel Sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
 • mailowo z adresu podanego podczas podpisania umowy. Skan lub zdjęcie pisma zawierające rezygnację wysyłamy na adres: bok@plus.pl

Wypowiedzenie umowy Orange

W sieci Orange umowę można rozwiązać na dwa sposoby:

 • w salonie Orange
 • telefonicznie, klienci indywidualni *100 lub 510 100 100;
 • telefonicznie, klienci biznesowi *600 lub 510 600 600
 • listownie, w przypadku śmierci klienta. Pismo powinno zawierać dane abonenta, numer konta, aktywne numery, kopia aktu zgonu. Należy wysłać na adres:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

W przypadku śmierci klienta pismo można również dostarczyć do salonu.

Jeśli dzierżawimy jakiś sprzęt, należy go zwrócić w ciągu 14 dni od wyłączenia usługi.

Umowy na czas nieokreślony obowiązuję miesięczny okres wypowiedzenia. Z kolei rezygnację z umowy na czas określony z dniem zakończenia należy zgłosić z wyprzedzeniem jednego pełnego okresu rozliczeniowego.

Wypowiedzenie umowy T-Mobile

T-Mobile daje jedną możliwość rozwiązania umowy.

 • listownie, list musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, numer umowy, oświadczenie o rezygnacji z usług, podpis. Wysyłamy na adres:
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
 • mailowo z adresu podanego podczas podpisania umowy. Skan lub zdjęcie pisma zawierające rezygnację wysyłamy na adres:
  boa@t-mobile.pl

Wypowiedzenie umowy UPC

W UPC można zrezygnować z usług w następujący sposób:

 • W salonie UPC osobiście
 • listownie, list musi zawierać: imię i nazwisko, adres na którym są usług UPC, numer telefonu, numer identyfikacyjny klienta, oświadczenie o rezygnacji z usług, podpis. Wysyłamy na adres:
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów UPC
ul. Murckowska 14c
40-265 Katowice

Wypowiedzenie umowy Netia

Netia nie odbiega od konkurencji odnośnie form rezygnacji z umowy:

 • listownie, list musi zawierać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub numer usługi (z faktury), oświadczenie o rezygnacji z wybranych usług, podpis. Wysyłamy na adres:
Netia S.A.
Skrytka pocztowa 597
40-950 Katowice S105
 • mailowo, zeskanowane pismo, w przypadku klientów indywidualnych: info@netia.pl
 • mailowo w przypadku klientów biznesowych: firma@netia.pl
 • faksem na numer: +48 22 338 52 42

Wypowiedzenie umowy Vectra

W Vectrze możemy skorzystać z tradycyjnych form rezygnacji lub tych nowoczesnych:

 • w biurze obsługi Vectra
 • listownie, list musi zawierać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer abonenta, oświadczenie o rezygnacji z usług, podpis. Wysyłamy na adres:
Vectra S.A.
Aleja Zwycięstwa 253
81-525 Gdynia
 • mailowo dokument musi zostać podpisany elektronicznie, wysyłamy na adres: kontakt@vectra.pl

Wypowiedzenie umowy bez kary

W przypadku, kiedy operator zmieni regulamin lub cennik w czasie trwania umowy. Klient ma prawo do wypowiedzenia bez konsekwencji opłaty kary umownej za wcześniejsze zerwanie umowy.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button