Opłata reprograficzna powodem przyszłego wzrostu cen urządzeń mobilnych

Opłata reprograficzna powodem przyszłego wzrostu cen urządzeń mobilnych

Objęcie smartfonów i tabletów opłatą reprograficzną może doprowadzić do wzrostu ich cen na rynku krajowym nawet o 8% i wzrostu zainteresowania kupnem urządzeń mobilnych poza Polską.

Wokół opłaty reprograficznej narosło wiele kontrowersji w związku z planem objęcia nią tabletów i smartfonów. Przedstawiciele Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi (m.in. ZaiKS) argumentują, że opłata ta w świetle prawa powinna zostać przeniesiona również na te urządzenia, bo według nich są one wykorzystywane do kopiowania utworów, a zatem właściciele praw autorskich potencjalnie ponoszą stratę. Przedstawiciele producentów smartfonów i tabletow (ZIPSEE) argumentują zaś, że zachowania konsumentów świadczą o tym, że urzadzenia te służą przede wszystkim do odtwarzania utworów zakupionych w serwisach typu Spotify czy Audiotek, zatem wynagrodzenie twórcy powinno pochodzić z tego źródła. Ponadto, wiele osób odtwarza muzykę w streamingu (np. poprzez Youtube), więc nie dochodzi do kopiowania i opłata reprograficzna nie powinna mieć zastosowania. Dodają też, że objęcie tą opłatą urządzeń mobilnych spowoduje wielokrotne obciążenie konsumenta. W związku z powyższym, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował raport, którego celem było określenie, czy i jaki wpływ na cenę produktów na rodzimym rynku miałoby objęcie opłatą reprograficzną tabletów i smartfonów. Z raportu wynika, że opłata reprograficzna wpłynęłaby istotnie na cenę urządzeń mobilnych. Największy wpływ miałaby na urządzenia w dolnym segmencie rynku tabletów i smartfonów, gdzie wzrosty ceny mogłyby sięgnąć nawet 8%. W efekcie należałoby spodziewać się spadku popytu na produkty w tym sektorze, bo obecnie postrzegane są one, jako modele atrakcyjne cenowo. Dodatkowo wprowadzenie opłaty reprograficznej dotknęłoby również polskich przedsiębiorców i producentów, będących eksporterami urządzeń mobilnych. Brak zwolnień z opłaty reprograficznej lub przewidzianego systemu zwrotu w przypadku sprzedaży eksportowej spowoduje, ze produkty z Polski staną się relatywnie droższe na rynkach zagranicznych. Istnieje zagrożenie, że po wprowadzeniu opłaty nastąpi także większy napływ urządzeń mobilnych z zagranicy, które zostaną wprowadzone na rynek krajowy z pominięciem oficjalnych kanałów dystrybucji. Pełna treść raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Źródło: IBnGR

Twoja opinia

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Podoba mi się
Mam mieszane odczucia
Nie podoba mi się
Nie mam zdania
40%
4 głosy
10%
1 głosy
30%
3 głosy
20%
2 głosy

Komentarze

Niczego nie przegapisz!

Zapisz się do newslettera TeleGuru i zawsze bądź na bieżąco z technologicznymi nowinkami.

Top