TeleGuru ma wszystkie oferty internetu w Twoim mieście Oszczędź do 50%. TeleGuru ma wszystkie oferty internetu w Twoim mieście Oszczędź do 50%.

Polkomtel i P4 przeciwko rozporządzeniu MAiC dotyczącym aukcji LTE

Polkomtel i P4 przeciwko rozporządzeniu MAiC dotyczącym aukcji LTE

W związku z rozpoczęciem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 1 września 2015 roku projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości LTE, Polkomtel oraz P4 wystosowały odpowiednie oświadczenia.

W ocenie operatora sieci Play, proponowana nowelizacja rozporządzenia aukcyjnego stanowi kolejną próbę niewłaściwej, nieuprawnionej oraz bezprecedensowej w skali europejskiej ingerencji organów łączności w procedurę selekcyjną w toku – podjętą bez poszanowania obowiązujących przepisów prawa (w tym rangi konstytucyjnej) oraz słusznych i chronionych prawem interesów uczestników aukcji 800/2600 MHz, którzy już ponieśli wielomilionowe koszty w związku z toczącą się aukcją, a w niedalekiej przyszłości mają ponieść wielomiliardowe nakłady inwestycyjne, a także bez uwzględnienia rzeczywistych interesów finalnych beneficjentów tego procesu, tj. przyszłych użytkowników końcowych usług świadczonych z wykorzystaniem rozdysponowanych częstotliwości. P4 wnosi więc o odstąpienie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji od koncepcji diametralnej zmiany warunków aukcji w trakcie jej trwania i zakończenia procedury selekcyjnej rozporządzeniem oraz o wycofanie proponowanego projektu nowelizacji. Podobne stanowisko przyjął Polkomtel, operator sieci Plus, w którego ocenie przedstawiona przez Ministerstwo propozycja zmiany w rozporządzeniu jest sprzeczna z zawartymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 j.t ze zm.) przepisami prawa dotyczącymi zasad organizacji aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych, a także z nieobjętymi zmianą przepisami rozporządzenia. Spółka jako uczestnik aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz i 2.6 GHz, ogłoszonej w dniu 10 października 2014 roku, oponuje przede wszystkim przeciwko propozycji objęcia trwającej aukcji zmianami przedstawionymi przez MAiC oraz postuluje o wycofanie projektu rozporządzenia z dalszych prac legislacyjnych. Pełna treść oświadczeń i opinie prawne obu firm:

  • Oświadczenie – P4
  • Opinia Prawna – P4
  • Oświadczenie – Polkomtel
  • Opinia Prawna – Polkomtel

Źródło: P4, Polkomtel

Twoja opinia

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Podoba mi się
Mam mieszane odczucia
Nie podoba mi się
Nie mam zdania
23.08%
3 głosy
0%
0 głosy
38.46%
5 głosy
38.46%
5 głosy

Komentarze

Niczego nie przegapisz!

Zapisz się do newslettera TeleGuru i zawsze bądź na bieżąco z technologicznymi nowinkami.

Top