Sąd oddalił odwołanie Polkomtel w sprawie kary nałożonej przez UKE

W dniu 27 lutego przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) został ogłoszony wyrok w sprawie odwołania Polkomtela od kary w wysokości 88 tysięcy złotych nałożonej 10 grudnia 2012 r., dotyczącej wykorzystywania urządzeń nadawczo-odbiorczych bez odpowiednich uprawnień.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że Prezes UKE prawidłowo ustalił stan faktyczny, który obligował go do nałożenia na Polkomtel kary pieniężnej. Odnosząc się do podnoszonej przez powoda argumentacji, iż Prezes UKE nie wydał pozwoleń radiowych w terminie przewidzianym przepisami prawa sąd wskazał, że Polkomtel posiadał odpowiednie środki prawne aby skarżyć przewlekłość postępowania urzędu w tym zakresie, ale z nich nie skorzystał. Odnośnie wysokości kary, sąd stanął na stanowisku, że nie może być ona uznana za zbyt wysoką, gdyż kara w niższej kwocie nie spełniałaby swojej roli w stosunku do tak dużego przedsiębiorcy jakim jest Polkomtel.

Źródło: UKE

Twoja opinia

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Podoba mi się
Mam mieszane odczucia
Nie podoba mi się
Nie mam zdania
24.52%
38 głosy
21.94%
34 głosy
27.1%
42 głosy
26.44%
41 głosy

Autor: Robert Dunst

Miłośnik nowych technologii (szczególnie urządzeń mobilnych) i twórczości cyfrowej z naciskiem na komputerowe efekty specjalne. Gadżeciarz i fan elektronicznej rozrywki w wydaniu mniej oraz bardziej przenośnym. Obserwator świata telekomunikacji. Związany sentymentem z jednym z najbardziej kulto...

Komentarze

Don't miss out!

Stay groovy and sign up for our newsletter, free gems of information, and only 2 calories.

Top