Porównaj oferty operatorów pod Twoim adresem
oszczędź do 50%

 
 
 
Wiadomości

UKE: Analiza cen usług wiązanych w Polsce

Ceny oferowane w 2014 roku były w większości wypadków niższe niż w 2012 roku. Średnia opłata za pakiet „telewizja + Internet” w ubiegłym roku była niższa niż ta oferowana w 2012 r. o 15 zł w umowie na 12 miesięcy oraz o 30 zł w dwuletnim okresie zobowiązania. Największa różnica widoczna była jednak w przypadku cen minimalnych w umowie na dwa lata.

W ramach raportu przeanalizowane zostały ceny usług wiązanych dostępnych na polskim rynku. Analiza cen dotyczy 2014 roku i została przeprowadzona na podstawie cenników i regulaminów, które były aktualne na dzień 29 grudnia 2014 r. Porównane zostały średnie miesięczne koszty korzystania z pakietów oraz opłaty za pierwszy miesiąc trwania umowy. Przedstawione we wprowadzeniu do analizy informacje o ofertach, które posłużyły do nakreślenia ogólnego obrazu polskiego rynku usług wiązanych pochodzą z 2013 roku. Do analizy wybrani zostali przedsiębiorcy, którzy na koniec 2013 roku mieli największy udział na rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów. Usługa wiązana zdefiniowana została jako sprzedaż przynajmniej dwóch usług telekomunikacyjnych w pakiecie, za który obowiązuje jedna cena i który jest rozliczany w ramach jednego rachunku. Według „Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku” z usług wiązanych w naszym kraju korzystało na koniec 2013 roku około 2.4 miliona użytkowników. Najczęściej wybieranymi pakietami były: „TV + Internet” (45.6%) oraz pakiet triple play „Telefonia stacjonarna + Internet + TV” (28.3%). news-usługi-wiązane-porównanie W opracowaniu pod uwagę wzięte zostały oferty następujących operatorów, którzy w 2013 roku mieli udział ponad 1% w liczbie abonentów:

  • UPC Polska
  • Vectra
  • Orange Polska
  • Netia (Telefonia Dialog)
  • Toya
  • Multimedia Polska

Analizie cen poddane zostały następujące rodzaje pakietów, które na koniec 2013 roku były najpopularniejsze na rynku (z wyłączeniem zestawu „Internet + telefonia ruchoma”)

  • Internet stacjonarny + telewizja (69 pakietów)
  • Telefon stacjonarny + telewizja (17 pakietów)
  • Internet stacjonarny + telefon stacjonarny (71 pakietów)
  • Internet stacjonarny + telefon stacjonarny + telewizja (136 pakietów)

Za zestaw „Internet + telewizja” trzeba było w badanym okresie zapłacić średnio 108 zł (w umowie na rok) lub 89 zł (w umowie na dwa lata). Średnie stawki za zestaw „telefon stacjonarny + telewizja” kształtowały się na poziomie 93 zł (12 miesięczny okres zobowiązania) i 83 zł (24 miesięczny okres zobowiązania). Pakiet double play „telefon stacjonarny + Internet” kosztował średnio 95 zł (roczna umowa) lub 83 zł (dwuletnia umowa). Średnia stawka za usługę triple play (Internet + telefon stacjonarny + telewizja) wyniosła 131 zł (usługa zakupiona na 12 miesięcy) oraz 110 zł (usługa zakupiona na 24 miesiące).

Ceny pakietów „telewizja + Internet
Ceny pakietów „telewizja + Internet” w 2012 i 2014 r.
Ceny oferowane w 2014 roku były w większości wypadków niższe niż w 2012 roku. Jedynie w przypadku oferty triple play na 12 miesięcy średnie i maksymalne stawki oraz opata minimalna w odniesieniu do pakietu „telewizja + Internet” w umowie na rok w 2014 r. były wyższe od tych dostępnych w 2012 roku. Średnia opłata za pakiet „telewizja + Internet” w 2014 roku była niższa niż ta oferowana w 2012 roku o 15 zł w umowie na 12 miesięcy oraz o 30 zł w dwuletnim okresie zobowiązania. Największa różnica widoczna była jednak w przypadku cen minimalnych w umowie na dwa lata. Różnica między 2014 a 2012 rokiem wyniosła w tym przypadku 37 zł.
Ceny pakietów „telefon stacjonarny + Internet” w 2012 r. i 2014 r.
Ceny pakietów „telefon stacjonarny + Internet” w 2012 r. i 2014 r.
W przypadku pakietu „telefon stacjonarny + Internet” w okresie od 2012 r. do 2014 r. największe zmiany zaszły w maksymalnych kosztach ponoszonych za korzystanie z usługi. Najwyższa cena za wyżej wymieniony pakiet była w 2014 roku niższa o 40 zł oraz 36 zł odpowiednio w rocznym i dwuletnim okresie zobowiązania. Dla zainteresowanych – pełna treść analizy usług wiązanych w Polsce.

Źródło: UKE

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button