Internet w Polsce w 2017 r. – dane GUS

internet

W 2017 r. dostęp do Internetu szerokopasmowego posiadało blisko 95% przedsiębiorstw. Mobilne łącza szerokopasmowe były wykorzystywane przez ok. 70% podmiotów.

Udział przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego (stałego lub mobilnego) od 2014 r. kształtuje się na poziomie powyżej 90%. Z szerokopasmowego łącza stałego w 2017 r. korzystało 83.3% firm. W przypadku łączy mobilnych (modem lub smartfon) wzrost odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących tego typu połączenia w porównaniu z 2016 r. wyniósł 4.8 p. proc., a z 2014 r. – 8.5 p. proc.

W 2017 r. z usług chmury obliczeniowej skorzystało 10% przedsiębiorstw, z kolei własną stronę internetową posiadało 66.9% firm, prezentując na nich głównie cenniki, katalogi wyrobów lub usług, a także informacje o wolnych stanowiskach pracy. Dodatkowo, ponad jedna czwarta przedsiębiorstw w Polsce korzystała z możliwości, jakie stwarzają media społecznościowe.

W 2017 r. przynajmniej jeden komputer w domu miało prawie 82% gospodarstw domowych, a 78% posiadało dostęp do Internetu szerokopasmowego. Częściej były to gospodarstwa z dziećmi niż bez nich (98.8% przeciwko 73.3%). Ponadto, odsetek gospodarstw z Internetem był większy w miastach niż na obszarach wiejskich. Najwyższy wskaźnik zanotowano na obszarach wysoko zurbanizowanych (84.8%).

Jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu, podobnie jak w poprzednich latach, podawano brak potrzeby korzystania z niego. Drugim powodem był najcześciej brak odpowiednich umiejętności. Często wymieniano również zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do Internetu.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.”.

Source: Gus

Your opinion

What is your opinion on that?

I like
I have mixed feelings
I do not like
I have no opinion
0%
0 votes
0%
0 votes
100%
1 votes
0%
0 votes

Comments

Niczego nie przegapisz!

Zapisz się do newslettera TeleGuru i zawsze bądź na bieżąco z technologicznymi nowinkami.

Top