Wiadomości

UKE usprawni instalację nowych hotspotów

Trwają prace nad zmianami w prawie telekomunikacyjnym i innych ustawach. Jedną z planowanych przez UKE zmian jest uproszczenie procedury zakładania i uruchamiania nowych punktów dostępowych do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

JST nie będą zobowiązane do każdorazowego uzyskiwania zgody, a jedynie do informowania prezesa UKE o uruchomieniu nowego hotspotu, stopniu pokrycia terenu bezprzewodowym Internetem oraz spełnianiu określonych parametrów technicznych, które również ulegną zmianie – prędkość publicznych łączy ma zwiększyć się z obecnego 1 Mbit/s do minimum 30 Mbit/s.

Inną zmianą jest gruntowna reforma w systemie rozstrzygania sporów między konsumentem a dostawcą usług. Nowelizacja przepisów zlikwiduje Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE i zastąpi go procedurą ADR – pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Procedura ADR, w porównaniu do ścieżki sądowej, będzie tańsza (brak opłaty sądowej), szybsza (przepisy zobowiązują do zamknięcia sprawy w ciągu max. 90 dni), a także bardziej efektywna.

Source: Uke
Tagi

Powiązane Artykuły

Back to top button
Close