UOKiK na temat współpracy międzyoperatorskiej

UOKiK na temat współpracy międzyoperatorskiej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył wszczęte 11 kwietnia 2014 roku postępowanie wyjaśniające, w ramach którego analizował kwestie związane ze współpracą operatorów telekomunikacyjnych w zakresie udostępniania, łączenia lub współdzielenia częstotliwości, infrastruktury oraz sieci.

W toku postępowania dokonano ustaleń dotyczących m.in. struktury rynku, zasad współpracy operatorów w zakresie współdzielenia zasobów oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń dla konkurencji wynikających z takiej współpracy. UOKiK udostępni ustalenia Komisji Europejskiej, która obecnie analizuje skargę dotyczącą współpracy międzyoperatorskiej. Porozumienie operatorów może obejmować różne obszary. Najprostszą formą w zakresie współpracy infrastrukturalnej jest dzielenie elementów infrastruktury pasywnej (kanalizacja, lokalizacje). Dalej idąca współpraca obejmuje dzielenie elementów radiowej sieci dostępowej (RAN), a następnie posiadane przez operatorów zasoby częstotliwości. Główne korzyści płynące ze współdzielenia to: oszczędności wynikające z uniknięcia duplikacji kosztów używanej infrastruktury, co może przełożyć się na obniżenie cen dla finalnych odbiorców oraz korzyści jakościowe związane z możliwością świadczenia w oparciu o współdzieloną infrastrukturę nowych usług lub usług o lepszej jakości. Rozważając zagrożenia wynikające ze współdzielenia infrastruktury, UOKiK wskazuje przede wszystkim na:

  • Ograniczenie konkurencji infrastrukturalnej (technologicznej), w tym zmniejszenie bodźców do rozwoju infrastruktury oraz tendencję do konkurowania jedynie w ramach wyznaczonych dzieloną technologią.
  • Powstanie istotnych asymetrii w zasobach między przedsiębiorcami je współdzielącymi a pozostałymi.
  • Ułatwienie wymiany informacji pomiędzy konkurentami umożliwiającej koordynację zachować na rynku detalicznym.

Z uwagi na potencjalne ryzyka, jakie rodzi współdzielenie infrastruktury (zwłaszcza aktywnej lub częstotliwości) w kontekście prawa ochrony konkurencji, tego rodzaju inicjatywy przedsiębiorców UOKiK będzie aktywnie monitorował, analizując skutki, jakie współpraca operatorów wywołuje na rynku. Ocena takiej kolaboracji – z punktu widzenia ewentualnych zagrożeń dla konkurencji – będzie dokonywana każdorazowo po analizie otoczenia rynkowego przy uwzględnieniu struktury podmiotowej rynków, na których współpraca jest podejmowana, pozycji rynkowej operatorów, stanu konkurencji, poziomu współpracy oraz siły uzyskiwanej przez współdziałających przedsiębiorców.

Źródło: UOKiK

Twoja opinia

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Podoba mi się
Mam mieszane odczucia
Nie podoba mi się
Nie mam zdania
100%
2 głosy
0%
0 głosy
0%
0 głosy
0%
0 głosy

Komentarze

Niczego nie przegapisz!

Zapisz się do newslettera TeleGuru i zawsze bądź na bieżąco z technologicznymi nowinkami.

Top