Urząd Komunikacji Elektronicznej odzyskał ponad 1.4 miliona złotych na rzecz konsumentów

Urząd Komunikacji Elektronicznej odzyskał ponad 1.4 miliona złotych na rzecz konsumentów

W 2014 roku Urząd odzyskał dla konsumentów ponad 1.4 miliona złotych. Wszystko to dzięki skutecznym interwencjom i postępowaniom mediacyjnym Prezesa UKE – większość z nich zakończyło się z korzyścią dla poszkodowanych.

Korzystanie z coraz bogatszej, a przy tym także bardziej skomplikowanej oferty, świadczonej przez wielu operatorów, może wiązać się z problemami na jakie napotykają użytkownicy usług telekomunikacyjnych. Skala tych nieprawidłowości nadal jest duża, na co wskazuje liczba kierowanych do UKE wniosków o interwencję u dostawców usług. W 2014 roku Urząd otrzymał 5474 wnioski o interwencję Prezesa UKE, z czego 3857 wniosków (70.5%) zostało zakończonych na korzyść użytkowników końcowych. Prowadzone postępowania wymagały m.in. uzyskania szczegółowych wyjaśnień od dostawców usług telekomunikacyjnych, zbadania stanu faktycznego i prawnego. Za każdym razem eksperci UKE kierowali się interesem użytkownika usług telekomunikacyjnych, dążąc do pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Spór pomiędzy konsumentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie, w drodze postępowania mediacyjnego. Prezes UKE w ubiegłym roku przeprowadził 2878 tego typu postępowań, z czego 1365 (47.4%) zostało zakończonych na korzyść konsumenta. Najczęstszymi problemami, na które napotykali abonenci korzystający z usług telekomunikacyjnych w 2014 roku były m.in.:

  • Nieuczciwie praktyki handlowe stosowane przez przedstawicieli handlowych przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  • Problemy lub brak zasięgu sieci mobilnej
  • SMS-y Premium Rate – aktywacja subskrypcji bez zgody użytkownika
  • Wprowadzanie w błąd przez dostawców usług internetowych poprzez wskazywanie na brak limitów, które w rzeczywistości występują
  • Kwestia automatycznego przedłużania umów na kolejny czas określony
  • Przeniesienie numerów przy zmianie dostawcy usług i przy zmianie lokalizacji

Każdy wniosek o interwencję Prezesa UKE rozpatrywany był indywidualnie i wyjaśniany szczegółowo z właściwymi dostawcami usług telekomunikacyjnych. W przypadku występowania większej liczby wniosków dotyczących tej samej problematyki, podejmowane były – oprócz wystąpień w indywidualnej sprawie – również generalne interwencje Prezesa UKE w celu wyeliminowania danego problemu.

Źródło: UKE

Twoja opinia

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Podoba mi się
Mam mieszane odczucia
Nie podoba mi się
Nie mam zdania
27.78%
40 głosy
25.69%
37 głosy
25%
36 głosy
21.53%
31 głosy

Komentarze

Niczego nie przegapisz!

Zapisz się do newslettera TeleGuru i zawsze bądź na bieżąco z technologicznymi nowinkami.

Top