Wyniki Orange za II kwartał 2015 roku

Wyniki Orange za II kwartał 2015 roku

Orange Polska opublikował najnowszy raport obejmujący wyniki komercyjne różnych segmentów usług oraz wyniki finansowe za drugi kwartał 2015 roku. Wynika z nich, że ostatnie miesiące były dla operatora stosunkowo udane, czego dowodem jest m.in. zauważalny wzrost abonamentów i o 126 tysięcy więcej aktywnych kart niż przed rokiem.

W ostatnich trzech miesiącach Orange zyskał netto 170 tysięcy klientów abonamentowych. Dzięki temu po raz pierwszy od 2008 roku postpaid (7.879 miliona) przeskoczył prepaid (7.690 miliona). Wzrost zanotowano też w przypadku Nju Mobile, z którego oferty korzysta 624 tysiące klientów. Tradycyjnie w górę idzie mobilny Internet – wzrost o 102 tysiące klientów. Wykorzystanie transferu danych na użytkownika (AUPU) w sieci Orange w zwiększyło się natomiast o 20% (w ujęciu rocznym aż 120%). Z LTE korzysta już 1.270 mln użytkowników, a w zasięgu technologi jest niemal 80% Polaków. Smartfon ma z kolei 55% osób z głosowych ofert abonamentowych. Orange Open ma 627 tysięcy osób, a na jednego klienta przypadają średnio ponad cztery usługi. Dodatkowo, z racji tego, że oferty mobilne coraz bardziej wypierają usługi stacjonarne, Orange inwestuje w sieć światłowodową do domów – w drugim kwartale przybyło 87 tysięcy linii FTTH (łącznie telekom ma ich 193 tysiące). Plany na ten rok, to maksymalnie 650 tysięcy gospodarstw domowych podłączonych pod światłowód. news-wyniki-orange-2q2015-1 Wyniki Orange za II kwartał 2015 rokuSkonsolidowane przychody w II kwartale 2015 roku wyniosły 3.013 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 71 mln zł, tj 2.3%. Wpływ decyzji regulacyjnych wyniósł 22 mln zł i był związany głównie z obniżkami stawek roamingowych w Unii Europejskiej. Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów wyniósł 49 mln zł, tj. 1.6% rok do roku, wobec 31 mln zł (1.0%) w poprzednim kwartale. To nieznaczne pogorszenie trendu wynikało z wolniejszego rok do roku wzrostu przychodu ze sprzedaży sprzętu, które w II kwartale zwiększyły się o 39 mln zł wobec wzrostu 95 mln zł w poprzednim kwartale. Czynnik ten został zrównoważony przez wzrost pozostałych przychodów o 62 mln zł rok do roku, wynikający ze wzrostu przychodów z usług ICT oraz realizacji infrastrukturalnych projektów sieci szerokopasmowych we współpracy z władzami samorządowymi. news-wyniki-orange-2q2015-1 Wyniki Orange za II kwartał 2015 rokuEBITDA za II kwartał 2015 roku wyniosła 959 mln zł i w ujęciu rocznym była niższa o 81 mln, tj. 7.8%. Spadek ten odzwierciedlał głównie niższe przychody, wyższe koszty międzyoperatorskie oraz inwestycje w pozyskanie klientów. Bezpośrednie koszty sprzedaży zwiększyły się o 39 mln zł rok do roku w wyniku wzrostu liczby pozyskanych i utrzymanych klientów. Zysk netto Orange Polska w raportowanym okresie wyniósł natomiast 126 mln zł i był o 32 mln wyższy niż w analogicznym okresie 2014 roku. Wzrost zysku odzwierciedlał niższą amortyzację (o 61 mln zł rok do roku) oraz niższe koszty finansowe netto (o 42 mln w porównaniu z II kwartałem 2014 roku), które zmniejszyły się w wyniku refinansowania długu. Te korzystne czynniki zrównoważyły niższą wykazaną EBITDA oraz wyższy o 42 mln zł podatek dochodowy.

Źródło: Orange

Twoja opinia

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Podoba mi się
Mam mieszane odczucia
Nie podoba mi się
Nie mam zdania
45.45%
5 głosy
9.09%
1 głosy
36.36%
4 głosy
9.1%
1 głosy

Komentarze

Niczego nie przegapisz!

Zapisz się do newslettera TeleGuru i zawsze bądź na bieżąco z technologicznymi nowinkami.

Top