Wyniki Orange za II kwartał 2015 roku

Orange Polska opublikował najnowszy raport obejmujący wyniki komercyjne różnych segmentów usług oraz wyniki finansowe za drugi kwartał 2015 roku. Wynika z nich, że ostatnie miesiące były dla operatora stosunkowo udane, czego dowodem jest m.in. zauważalny wzrost abonamentów i o 126 tysięcy więcej aktywnych kart niż przed rokiem.

W ostatnich trzech miesiącach Orange zyskał netto 170 tysięcy klientów abonamentowych. Dzięki temu po raz pierwszy od 2008 roku postpaid (7.879 miliona) przeskoczył prepaid (7.690 miliona). Wzrost zanotowano też w przypadku Nju Mobile, z którego oferty korzysta 624 tysiące klientów. Tradycyjnie w górę idzie mobilny Internet – wzrost o 102 tysiące klientów. Wykorzystanie transferu danych na użytkownika (AUPU) w sieci Orange w zwiększyło się natomiast o 20% (w ujęciu rocznym aż 120%). Z LTE korzysta już 1.270 mln użytkowników, a w zasięgu technologi jest niemal 80% Polaków. Smartfon ma z kolei 55% osób z głosowych ofert abonamentowych. Orange Open ma 627 tysięcy osób, a na jednego klienta przypadają średnio ponad cztery usługi. Dodatkowo, z racji tego, że oferty mobilne coraz bardziej wypierają usługi stacjonarne, Orange inwestuje w sieć światłowodową do domów – w drugim kwartale przybyło 87 tysięcy linii FTTH (łącznie telekom ma ich 193 tysiące). Plany na ten rok, to maksymalnie 650 tysięcy gospodarstw domowych podłączonych pod światłowód. news-wyniki-orange-2q2015-1 Wyniki Orange za II kwartał 2015 rokuSkonsolidowane przychody w II kwartale 2015 roku wyniosły 3.013 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 71 mln zł, tj 2.3%. Wpływ decyzji regulacyjnych wyniósł 22 mln zł i był związany głównie z obniżkami stawek roamingowych w Unii Europejskiej. Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów wyniósł 49 mln zł, tj. 1.6% rok do roku, wobec 31 mln zł (1.0%) w poprzednim kwartale. To nieznaczne pogorszenie trendu wynikało z wolniejszego rok do roku wzrostu przychodu ze sprzedaży sprzętu, które w II kwartale zwiększyły się o 39 mln zł wobec wzrostu 95 mln zł w poprzednim kwartale. Czynnik ten został zrównoważony przez wzrost pozostałych przychodów o 62 mln zł rok do roku, wynikający ze wzrostu przychodów z usług ICT oraz realizacji infrastrukturalnych projektów sieci szerokopasmowych we współpracy z władzami samorządowymi. news-wyniki-orange-2q2015-1 Wyniki Orange za II kwartał 2015 rokuEBITDA za II kwartał 2015 roku wyniosła 959 mln zł i w ujęciu rocznym była niższa o 81 mln, tj. 7.8%. Spadek ten odzwierciedlał głównie niższe przychody, wyższe koszty międzyoperatorskie oraz inwestycje w pozyskanie klientów. Bezpośrednie koszty sprzedaży zwiększyły się o 39 mln zł rok do roku w wyniku wzrostu liczby pozyskanych i utrzymanych klientów. Zysk netto Orange Polska w raportowanym okresie wyniósł natomiast 126 mln zł i był o 32 mln wyższy niż w analogicznym okresie 2014 roku. Wzrost zysku odzwierciedlał niższą amortyzację (o 61 mln zł rok do roku) oraz niższe koszty finansowe netto (o 42 mln w porównaniu z II kwartałem 2014 roku), które zmniejszyły się w wyniku refinansowania długu. Te korzystne czynniki zrównoważyły niższą wykazaną EBITDA oraz wyższy o 42 mln zł podatek dochodowy.

Źródło: Orange

Twoja opinia

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Podoba mi się
Mam mieszane odczucia
Nie podoba mi się
Nie mam zdania
45.45%
5 głosy
9.09%
1 głosy
36.36%
4 głosy
9.1%
1 głosy

Miłośnik nowych technologii (szczególnie urządzeń mobilnych) i twórczości cyfrowej z naciskiem na komputerowe efekty specjalne. Gadżeciarz i fan elektronicznej rozrywki w wydaniu mniej oraz bardziej przenośnym. Obserwator świata telekomunikacji. Związany sentymentem z jednym z najbardziej kulto...

Komentarze