Wyniki Orange za II kwartał 2016 roku

Orange Polska opublikował wyniki za drugi kwartał 2016 roku. Na koniec czerwca operator miał 16.696 miliona kart SIM, czyli o 431 tysięcy więcej niż kwartał wcześniej.

Skorygowane przychody wyniosły 2.903 miliona zł i zmniejszyły się o 105 miliona zł, tj. 3.5% rok do roku. Wzrosły za to przychody komórkowe (o 6.5% w ujęciu rocznym), głównie dzięki rosnącej sprzedaży sprzętu. Orange wypracował także 824 miliona zł zysku EBITDA oraz 17 milionów zł zysku netto. Całkowita liczba klientów mobilnych zwiększyła się o 431 tysięcy – w ujęciu rocznym o 7%. W segmencie abonamentowym operator zanotował 222 tysiące przyłączeń netto (trzeci kolejny kwartał, w którym przekroczony został poziom 200 tysięcy). Wzrost ten rozłożył się pomiędzy poszczególne grupy klientów: użytkowników telefonów komórkowych, mobilnego Internetu i telemetrii (M2M). W segmencie usług przedpłaconych utrzymała się korzystna dynamika z I kwartału, a przyłączenia netto wyniosły 209 tysięcy (najwyższy poziom od wielu lat). Liczba klientów sieci LTE wyniosła 3.2 miliona, co oznacza wzrost o blisko 32% względem I kwartału 2016. Udział technologii LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych przekroczył 53%. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w mobilnym segmencie abonamentowym utrzymuje się na poziomie powyżej 100% rok do roku. Liczba przyłączeń netto klientów ofert konwergentnych (33 tysiące) była nieznacznie niższa niż rok wcześniej (36 tysięcy). Łączna liczba usług, z których korzystają ci klienci, wyniosła 3.4 miliona – oznacza to, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług. W segmencie stacjonarnego Internetu utrata klientów netto (22 tysiące) była niższa niż w ostatnich kilku kwartałach. Liczba przyłączeń netto dla usług o dużej szybkości dostępu (VDSL i FTTH) osiągnęła poziom 43 tysięcy i była nieznacznie niższa niż w I kwartale (50 tysięcy). Udział usług szybkiego Internetu w całkowitej bazie klientów (z wyłączeniem CDMA) wynosi obecnie 20% wobec 11% przed rokiem. W stacjonarnych usługach głosowych nastąpiła utrata łączy netto z 74 do 61 tysięcy w II kwartale tego roku.

Źródło: Orange

Twoja opinia

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Podoba mi się
Mam mieszane odczucia
Nie podoba mi się
Nie mam zdania
66.67%
2 głosy
0%
0 głosy
0%
0 głosy
33.33%
1 głosy

Miłośnik nowych technologii (szczególnie urządzeń mobilnych) i twórczości cyfrowej z naciskiem na komputerowe efekty specjalne. Gadżeciarz i fan elektronicznej rozrywki w wydaniu mniej oraz bardziej przenośnym. Obserwator świata telekomunikacji. Związany sentymentem z jednym z najbardziej kulto...

Komentarze